Video: Les jako investice – lesní hospodář, osnovy, kůrovec, dotace, investice – Miroslav Pacovský

Přemýšleli jste o lese někdy také jako o investici? Ať by šlo o to mít své vlastní dříví do krbu nebo o to předat svým potomkům něco hodnotnějšího než jen “peníze”? Les je místo, kam rádi chodíme na procházky a kde sbíráme lesní plody, ale pro některé z nich je péče o les prací. Jedním z nich je i Miroslav Pacovský, který vykonává funkci lesního hospodáře a je také soudním znalcem pro oceňování lesů. Protože je náš blog o investování, chtěl jsem vědět, jak si mohu jako investor les ocenit, pokud bych měl chuť zainvestovat. Nebo na co si má dát pozor realitní makléř, když jej chce pomoci vlastníkovi prodat a najít vhodného kupce.

V rozhovoru jsem mimo jiné zjistil, že vlastníci lesů do 50ha mají lesního hospodáře přiděleného od státu a jeho poradenskou činnost stát také platí. Lesní hospodář může pomoci s orientací v lesních hospodářských osnovách, může pomoci s oceněním i s orientací v tabulkách. Pokud les koupíte, poradí s problémy od těžby, přes shánění lidí na práci v lese, až po získání dotací na zalesnění atd.

Dnes je ovšem největším tématem kůrovec. Proto jsme část rozhovoru věnovali problematice lesních škůdců a převážně boji proti kůrovci. Víte, že lze dnes bojovat proti kůrovci chemickými prostředky nebo pomocí instekticidních sítí? Víte, že jedním z největších problémů může být laxní přístup drobných vlastníků? V boji s kůrovcem je totiž důležitým faktorem čas, kdy se nechá napadené dřevo v lese. Pokud pak vlastníci nereagují na výzvy a les nevytěží, mohou tím pomoci k šíření kůrovce na lesy ostatních vlastníků.

S hostem jsme probrali mnoho dalších témat, které zdánlivě s oceněním nemají mnoho společného. Ale jen zdánlivě. Diskuze o aktuálních problémech, jakými bezesporu je kůrovcová kalamita, dlouhotrvající sucho, problémy s přemnoženou zvěří, nízké ceny dříví, atd. To vše určitě bude ovlivňovat investory, pokud by chtěli do takovéto komodity investovat. Les ale plní také mimoprodukční funkce - zachycení vody, omezení prašnosti, sběr lesních plodů... Třeba to může být důvodem pro to, o investici přes všechna rizika uvažovat...

Více již v novém rozhovoru…

Přehrajte si celé video na youtube...

ADOL Odběr videí Youtube

Poslechněte si rozhovor formou podcastu nebo stahujte jako mp3 ...

 

Co se ve videu dále dozvíte a zhruba v jakém čase:

00:45 Miroslav Pacovský  – odborný lesní hospodář – představení

01:00 Vlastníci do 50ha lesa mají přiděleného lesního hospodáře a platí jej stát

01:15 Lesní hospodář je poradce vlastníků lesů

02:05 Může pomoci s hledáním pracovníků do lesa nebo i nákupem sazenic

02:40 Lesní hospodář je placen za rady, další služby je možné objednat za peníze

03:10 Hospodář může pomoci se získáním prostředků z dotací

03:50 V současné době je nedostatek lidí ochotných pracovat v lese

04:30 Lesní hospodářské osnovy (LOH) – do 50ha na vlastníka – zpracovává a platí stát na 10 let

05:20 Vlastník si může nechat zapracovat do lesních hospodářských osnov vlastní požadavky

06:00 Součástí je porostní mapa, stáří stromů, druhy stromů, odhad kubíků dřeva

07:00 V LOH jsou také uvedeny doporučené dřeviny na následující osázení

07:25 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů poskytuje katalog mapových informací (lze najít LOH)

08:00 Lesní hospodářský plán je u vlastníků nad 50 ha

08:30 Velcí vlastníci nad 50ha si najdou svého lesního hospodáře

09:00 Vlastníkům do 50 ha lesního hospodáře přidělí stát

09:30 Při investování je potřeba lesní hospodářské osnovy porovnat a ověřit v terénu

11:35 Faktorů na rozšíření kůrovce v lesích je více

12:20 Vysočina má velké zastoupení smrkovým porostem, díky kalamitě v minulém století

13:05 Smrk je nejsnazší na zalesnění a je nejvíce průmyslově využitelný

13:40 Na severní Moravě byly stromy napadeny houbou „Václavkou“ a tím byly oslabeny

14:10 Smrk se brání proti kůrovci lýkem, který zalévá cestičky

14:50 Mnoho drobných vlastníků se o les nestará

15:20 Většinu prací, které provádějí Lesy ČR, často zdržují výběrová řízení na provedení prací

16:25 Jak mohu bojovat s kůrovcem?

16:45 Lesní hospodář oznámí vlastníkovi skutečnost napadení kůrovcem

17:10 Dřevo lze ošetřit chemicky u vytěžených kmenů

18:15 Insekticidní sítě – lze jimi překrýt hromady a jsou napuštěny jedem

18:40 V boji s kůrovcem je rozhodující čas

19:05 Prostředek, který nepotřebuje speciální povolení – zn. Forester

19:40 Mimo kalamitní stav se používají tzv. kontrolní opatření (lapače a lapáky) – prevence a kontrola

21:25 Dnes jde o největší kůrovcovou kalamitu za více jak 100 let

21:45 V loňském roce byl nárůst těžby o více jak 50%, pro rok 2019 je odhad 100% oproti běžnému stavu

22:45 Dnes usychají i jiné druhy stromů – borovice – pokles spodní vody

23:45 Každá rostlina má své škůdce

24:35 Cena smrkového dřeva, díky kalamitním těžbám, klesla na cca 25-30% ceny

26:00 Dnes se vyváží smrkové napadené dřevo do Číny

27:30 Vlastníci lesů se mohou sdružovat do Sdružení soukromých, obecních a církevních vlastníků lesů (http://www.svol.cz/) – lze získávat více informací

28:30 Sdružení SVOL.CZ bojuje zejména za dotace na záchranu lesů a o dotace pro vlastníky

29:50 Příspěvky na hospodaření v lesích (dotace na zalesnění, na výchovné zásahy, na ekologické technologie)

31:10 Informace o dotacích jsou i na stránkách Ministerstva zemědělství

31:40 Krajské úřady také vyhlašují dotační programy pro své regiony

32:30 Dotace jsou potřebné pro vlastníky lesů, kvůli vytěžení napadeného lesa

33:20 Les má mimoprodukční funkci – zadržuje vodu, snižuje prašnost a hluk, sběr plodů

34:25 Při prodeji lesů je nutné ověřit hospodářské osnovy se situací na místě

35:20 Na obci s rozšířenou působností se mohu dozvědět, který lesní hospodář mi může pomoci

36:10 Zájemce by si měl nastudovat i lesní zákon, hlavně kvůli povinnostem majitelů

37:40 Postupná těžba může využít umělé zmlazení dřevin

39:00 Plocha po vytěžení se musí do 2 let zalesnit

39:30 Lesní hospodář doporučí dřeviny k výsadbě, kde je nutný dokument o původu sazenic

41:30 Další roky se dosazují uhynulé dřeviny, musí se ožínat tráva a chránit sazenice před zvěří

42:30 Stojí za to investovat do lesa? Kvůli všem rizikům?

43:15 Les je omezený statek a ničím nelze nahradit

Sdílejte článek na sociálních sítích
 
 
  

Bez komentářů.

Napište komentář

Menu
ADOL
Přihlášení