Martina Fridrichová

Martina Fridrichová - ADOL Monitor

Ing. Martina Fridrichová

Martina pracovala několik let přímo pro investory a spekulanty do zemědělské půdy. Za tu dobu pro ně realizovala stovky nákupů a prodejů. Její prací bylo tipování zajímavých lokalit, příprava dat pro oslovení majitelů formou dopisních kampaní, vyřizování hovorů (těch příjemných i těch méně příjemných) se zájemci o prodej, oceňování půdy, příprava kupních smluv včetně zajištění jejich podpisů a převodů peněz. Mimo nákup zemědělské půdy realizovala i její prodej. Hledala potenciální zájemce o koupi půdy, vyjednávala o cenách a pokud se žádný kupec nenašel na přímo, prodávala půdu přes realitní servery nebo formou dobrovolných dražeb a aukcí.

Od začátku roku 2019 pracuje Martina na pozici obchodního zástupce u nás v ADOLu a tak jsme ji požádali, aby své zkušenosti předala zájemcům o investice!

 

Kurzy

  • Vymezení situace na trhu - historie - vývoj - současnost, čísla, specifika, fakta. Zdroje informací a práce s nimi (LPIS, CUZK). Problematika hodnoty půdy, pozemkové úpravy. Právní úprava, majetkové vztahy. Důkladné seznámení se s praxí při obchodování s ornou půdou. Přístupy a způsoby při nákupu a prodeji půdy.

Menu
ADOL
Přihlášení