Úřední desky obcí a měst – skryté investiční příležitosti

Již od 1.1.2000 mají obce a města, dle Zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., povinnost zveřejňovat stejné informace jak na “kamenných” úředních deskách tak i na elektronických deskách. Přesněji řečeno, musí zveřejňovat informace tak, aby k nim byl umožněn dálkový přístup.

A právě na úředních deskách měst a obcí často narazíte doslova na poklady.

Vlastní zkušenost

Jestli jste na tom podobně jako já, už jste si několikrát určitě říkali, že by bylo zajímavé, mít přehled o tom co se děje ve vaší obci, širším okolí, okrese apod. Možná jste si i našli úřední desku své obce, případně obce kde jste vyrůstali nebo kde pracujete. Vše ale skončilo na tom, že jste se tam šli podívat jedenkrát, pak za týden, možná ještě po měsíci a tím celá aktivita skončila. Zkrátka nemáme čas na takovou opičí práci….

Co na úředních deskách najdete

Obce mají povinnost zveřejňovat poměrně širokou škálu dokumentů. Najdete na nich například informace o rozpočtu obce, o jejím hospodaření, o volbách, o stavebních záměrech obce, o nakládání s majetkem.

Co z toho je vlastně investičně zajímavé?

Když se podíváme na povahu dokumentů a jejich využití pro veřejnost, rozdělil bych je asi následovně:

  • obecné informace pro všechny (kulturní akce, obecná oznámení, dopravní uzavírky a omezení, výpadky proudu či plynu, informace o sběru odpadu, volby, jednání zastupitelstva apod.)
  • informace osobní povahy (oznámení o uložení písemnosti v případě nezastižení konkrétních osob, nabídky práce v rámci obecních a městkých úřadů)
  • obchodně zajímavé informace (dražby, prodej movitých a nemovitých věcí, dotace, stavební práce apod.)

Dražby

Pokud nechcete využívat placené služby na monitorování dražeb a aukcí (Monitoring dražeb), můžete sledovat místní úřední desky. I když zákon informační povinnost nařizuje např. exekutorům, přesto se vše na úřední desky nedostane. Odhaduji, že se tam objeví tak 60% všech dražeb a aukcí z celé republiky.

Prodej movitých věcí

Obce také zveřejňuji záměr prodeje movitých věcí. Někdy se jedná o vyřazenou funkční sekačku, nábytek, počítače, ale také třeba osobní automobil.

Prodej a pronájem nemovitostí

Jednoznačně nejzajímavější sekce pro soukromé investory, realitní makléře, místní podnikatele ale i pro běžné občany. Někdy obec rozhodne o pronájmu pozemků v zahrádkářské kolonii, jindy zase o prodeji lukrativní parcely nebo pronájmu obecních bytů. Z vlastní zkušenosti vím, že se tak dá využít i toho, že si “někdo” připravoval “malou domů” a vaše nabídka na odkup může mít úspěch i při ceně 50-70% reálné tržní ceny.

Územní a stavební řízení, životní prostředí

Tato sekce je zase zajímavá pro stavební společnosti, inženýrské firmy, různé opraváře a dodavatele materiálu i služeb nebo zájmové spolky a organizace (Ochránci životního prostředí, Myslivci apod.). Měsíce dopředu se mohou dozvědět o tom, že se v obci plánuje výstavba, v jakém rozsahu, kdo je investorem apod. Pak už jen stačí nabídnout své služby té správné společnosti.

Stejně tak je tato informace zajímavá pro banky a úvěrové společnosti, které mohou nabídnout obci nebo investorovi financování daného záměru.

Dotace

Stejně jako v předchozím případě je zajímavé, dozvíte-li se o tom, že určité obci poskytl například Krajský úřad dotaci na opravu komunikace, rekonstrukci nebo výstavbu nějaké budovy apod. Máte-li tuto informaci v dostatečném předstihu, můžete si pohlídat následné výběrové řízení a vysoutěžit tak zajímavou zakázku.

Stavební práce a projekční činnosti

Opět jako předchozí případ. Někdy vám unikne informace při jednání zastupitelstva, že se obec chystá investovat. Přesto můžete tuto informaci zachytit v momentě, kdy obec vyhlásí tendr na dodání projektu nebo již zahájí výběrové řízení na dodávku stavebních prací. No a když už jednou ta nemovitost bude stát, možná ji bude potřebovat obec pomoci pronajmout (realitní makléři), zaplnit nájemníky (místní obchodníci a firmy) apod.

Jak sledovat úřední desky

Bohužel je u nás více jak 6.000 obcí a měst a není tak možné pravidelně všechny desky monitorovat ručně. V ADOLU na to máme přímo produkt (Monitoring úředních desek), který je spíše pro profesionální investory a firmy, které tyto příležitosti živí.

Pokud byste chtěli sledovat zdarma pro nekomerční použití jen vybrané desky v rámci celé republiky, doporučuji vyzkoušet projekt www.edesky.cz . Zde si můžete nastavit hlásiče, které vás upozorní na nově zveřejněné dokumenty u hlídaných obcí. My této funkci říkáme hlídací pes, ale to nemění nic na tom, k čemu tato funkce slouží. Jednou si vyberete zájmovou obec a témata, která Vás zajímají a pak jen sledujete email.

Závěr

Na úředních deskách měst a obcí naleznete měsíčně několik desítek tisíc dokumentů, které obsahují stovky zajímavých obchodních příležitostí. Nemusí se vždy jednat o prodej nemovitosti za 10% tržní ceny, přesto se na těchto informacích dá hodně vydělat.

Hodně zdaru!

Sdílejte článek na sociálních sítích
 
 
  

Comments are closed.

Menu
ADOL
Přihlášení