Martin Zástěra

Zástěra Martin - AZ Legal

Mgr. Martin Zástěra

Zakládající advokát advokátní kanceláře AZ LEGAL, která se mimo jiné specializuje na řešení insolvencí a obchody s nemovitostmi. Za poslední rok bylo pod jeho vedením realizováno více než 150 insolvenčních návrhů a 250 nemovitostních transakcí.

V rámci převodů nemovitostí bylo mnohdy nutné řešit nestandardní případy, se kterými investoři v případě nákupu nemovitosti mohou potýkat, a zabránit možným rizikům ztráty investovaných prostředků.

Před založením samostatné advokátní kanceláře působil více než 2 roky u insolvenčního správce, kde řešil veškeré záležitosti přidělených insolvenčních případů, včetně zpeněžování nemovitostí spadajících do majetkové podstaty.

Kurzy

  • Jak získat nemovitost z insolvence? Kde takové nemovitosti najít? Jaká jsou rizika takovéto investice a jak je minimalizovat? To vše se dozvíte právě na tomto semináři.

Menu
ADOL
Přihlášení