Katastrální data

Každý kdo se pohybuje v oboru realit někdy řešil problém s tím, jak získat informace o vlastnících nemovitostí. Všechny tyto informace eviduje Katastr nemovitostí, ale data jsou velice drahá. Ať už jste investor, zemědělec, realitní makléř, hypoteční či pojišťovací specialista - jsou situace, kdy by Vám seznam majitelů bytů/domů/pozemků v určité lokalitě usnadnil práci a přinesl zajímavý byznys.

Dodáme Vám aplikaci, pomocí které si můžete sami z veřejně dostupných zdrojů tyto informace stáhnout.

LOGO ADOL Katastrální data

Chcete získat více informací o dané službě?

Jaká data získáte

Základní rozdíly v rozsahu dat závisí na typech nemovitostí, které Vás zajímají. Jiné údaje získáte u staveb, jednotek i u pozemků. U pozemků Vás například bude zajímat kvalita půdy (BPEJ), ale u bytů Vás bude zajímat, zda je byt v domě, ve kterém je plynová přípojka (což je zase irelevantní u pozemků).

Níže najdete ukázky některých výstupů, které je možné pořídit i s uvedenými parametry, dle kterých je možné data filtrovat.

Pokud v ukázce něco nenajdete neznamená to, že data není možné takto získat. Doporučujeme se obrátit na naše obchodníky a poradit se s nimi přímo.

Zemědělská půda

Informace o vlastnících zemědělské půdy jsou zajímavé pro investory, kteří chtějí dlouhodobější uložení finančních prostředků, spekulatny (zaměřující se na nákup a prodej) nebo přímo pro zemědělce, kteří na pozemcích hospodaří. V rámci zemědělské půdy lze data filtrovat dle:

- katastrálních území

- věku a počtu majitelů

- vlastnických poměrů (1/2, 1/4 apod.)

- celkové výměry pozemků

- dle výměry jednotlivých typů pozemků (orná půda, TTP, lesní pozemky, ostatní plochy)

- dle BPEJ (vypočteno i průměrné BPEJ)

Ukázka dat - zemědělská půda
Ukázka data zemědělská půda

Zajímají-li Vás nemovitosti v exekuci, nepotřebujete speciální data...

Bankovní x nebankovní zástavy

Ideální data pro:

- finanční poradce, kteří umí refinancovat hypoteční úvěry nebo se zaměřují na pojištění nemovitostí s hypotékami (získaný výpis obsahuje informaci o bance, které má na nemovitosti zástavu a lze tak filtrovat např. jen "byty" zastavené "Českou spořitelnou" apod.)

- investory a "půjčovací" společnosti, které zajímají nemovitosti zastavené specifickým nebankovním ústavem (pokud se investor zaměřuje na nemovitosti zastavené určitou nebankovní společností a např. refinancuje tyto půjčky, může si jí zastavené nemovitosti vyfiltrovat napříč celou republikou)

Nebankovni zastavy ukazka dat

Dědictví (převody bez cenových údajů)

Velice zajímavou databází, kterou je možné získat jsou tzv. převody bez cenových údajů - pracovně označované jako "dědictví". Jedná se o převody vlastnictví na katastru nemovitostí, kde Katastrální úřad neeviduje informaci o ceně za převod.

Tam ale spadají:

- dědictví

- dary (není informace o cenovém údaji)

- směny (taktéž není informace o cenovém údaji)

Na tyto vlastníky je pak možné cílit marketing s tím, že může být větší šance tento majetek odkoupit.

I tato data můžete filtrovat podle stejných parametrů, jako v předchozím případě (katastrální území, věk, výměra pozemků, obec atd.)

Oslovit vlastníky nemovitostí můžete díky naší službě Rozesílka dopisů...

Výpis vlastníků bytů/domů/pozemků

Základním výpisem, který Vám může aplikace pomoci získat, je obecný výpis všech nemovitostí v daném území - katastrální území, katatrální pracoviště, obec apod.

Jak bylo uváděno výše, některé údaje lze získat speciálně u pozemků (BPEJ), ale základní údaje jsou shodné pro všechny typy výpisů (byty, domy = stavby, pozemky (nejen zemědělská půda, ale všechny pozemky).

V takovém výpisu pak lze filtrovat:

- katatrální území

- počet vlastníků

- věk

- podíly na nemovitostech

- stavební parametry z databáze RÚIAN (počet bytů, přípojky energií, vytápění atd.)

- další parametry...

Výpis dat jednotek ukázka

Menu
ADOL
Přihlášení