Katastrální data

Každý kdo se pohybuje v oboru realit někdy řešil problém s tím, jak získat informace o vlastnících nemovitostí. Všechny tyto informace eviduje Katastr nemovitostí, ale kompletní data jsou velice drahá. Ať už jste investor, zemědělec, realitní makléř, hypoteční či pojišťovací specialista - jsou situace, kdy by Vám seznam majitelů bytů/domů/pozemků v určité lokalitě usnadnil práci a přinesl zajímavý byznys.

Pokud ovšem taková data máte k dispozici, můžeme Vám pomoci s oslovením těchto majitelů a to pomocí služby: Rozesílka dopisů

LOGO ADOL Katastrální data

Chcete získat více informací o dané službě?

Zemědělská půda

Informace o vlastnících zemědělské půdy jsou zajímavé pro investory, kteří chtějí dlouhodobější uložení finančních prostředků, spekulatny (zaměřující se na nákup a prodej) nebo přímo pro zemědělce, kteří na pozemcích hospodaří. V rámci zemědělské půdy lze data filtrovat třeba dle:

- katastrálních území

- věku a počtu majitelů

- vlastnických poměrů (1/2, 1/4 apod.)

- celkové výměry pozemků

- dle výměry jednotlivých typů pozemků (orná půda, TTP, lesní pozemky, ostatní plochy)

- dle BPEJ (vypočteno i průměrné BPEJ)

Zajímají-li Vás nemovitosti v exekuci, nepotřebujete speciální data...

Bankovní x nebankovní zástavy

Z katastru nemovitostí lze získat informace o bankovních a nebankovních zástavách.

Způsob využití:

- finanční poradce, kteří umí refinancovat hypoteční úvěry nebo se zaměřují na pojištění nemovitostí s hypotékami (získaný výpis obsahuje informaci o bance, které má na nemovitosti zástavu a lze tak filtrovat např. jen "byty" zastavené "Českou spořitelnou" apod.)

- investory a "půjčovací" společnosti, které zajímají nemovitosti zastavené specifickým nebankovním ústavem (pokud se investor zaměřuje na nemovitosti zastavené určitou nebankovní společností a např. refinancuje tyto půjčky).

 

 

Oslovit vlastníky nemovitostí můžete díky naší službě Rozesílka dopisů...

Výpis vlastníků bytů/domů/pozemků

Základní informací, kterou z Katastru nemovitostí můžete získat, je obecný výpis všech nemovitostí v daném území - katastrální území, katatrální pracoviště, obec apod.

Jak bylo uváděno výše, některé údaje lze získat speciálně u pozemků (BPEJ), ale základní údaje jsou shodné pro všechny typy výpisů (byty, domy = stavby, pozemky (nejen zemědělská půda, ale všechny pozemky).

V takovém výpisu pak lze filtrovat:

- katatrální území

- počet vlastníků

- věk

- podíly na nemovitostech

- další parametry...

 

Poznámka: Službu "Katastrální data" pro nás exkluzivně zajišťuje smluvní partner společnost datadal trade s.r.o. S objednávkou, nastavením služby i s celým procesem Vám rádi pomohou obchodníci.

Menu
ADOL
Přihlášení