Katastrální data

Každý kdo se pohybuje v oboru realit někdy řešil problém s tím, jak získat informace o vlastnících nemovitostí. Všechny tyto informace eviduje Katastr nemovitostí, ale kompletní data jsou velice drahá. Ať už jste investor, zemědělec, realitní makléř, hypoteční či pojišťovací specialista - jsou situace, kdy by Vám seznam majitelů bytů/domů/pozemků v určité lokalitě usnadnil práci a přinesl zajímavý byznys.

Společnost ADOL Monitor je šiřitelem katastrálních dat Katastru nemovitostí. Pokud si data z Katastru nechcete sami opisovat, můžeme Vám pomoci tato data vyhledat na objednávku.

Nejdříve si ale níže přečtěte povinnosti, které Vám při správě takových údajů ukládá Zákon na ochranu osobních údajů (viz níže) nebo navštivte přímo stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud taková data již máte k dispozici, můžeme Vám pomoci s oslovením těchto majitelů a to pomocí služby: Rozesílka dopisů

LOGO ADOL Katastrální data

Chcete získat více informací o dané službě?

Ochrana osobních údajů 

Pokud se rozhodnete pracovat s osobními údaji vlastníků nemovitostí pamatujte, že jste v takovém případě Správci osobních údajů. Ten, kdo Vám taková data vyhledá a pracuje s nimi dle Vašeho zadání (ať už společnost nebo fyzická osoba), je potom brán jako Zpracovatel osobních údajů. Jako správci osobních údajů Vám plynou určité povinnosti, které vycházejí z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dále pak ze Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/200. Sb.

Vybrali jsme pro Vás několik nejdůležitějších povinnosti správce (nejde o kompletní výčet), vyplývající z výše uvedeného zákona a obecného nařízení:

- stanovit účel, k němuž mají být údaje zpracovány,

- shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,

- uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování,

- je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu před zpracováváním osobních údajů

- správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 Zákona o ochraně osobních údajů.

- likvidace údajů - správce nebo na základě jeho pokynu zpracovatel je povinen provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle

- v neposlední řadě je správce povinen vyvažovat zda před jeho zájmy (jako správce) na shromažďování a zpracovávání osobních údajů, nemají přednost zájmy nebo základní práva a svobody těchto subjektů údajů, a pokud tomu tak je, dle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů je povinností správce, předmětné osobní údaje týkající se těchto subjektů údajů bez jejich souhlasu neshromažďovat, nezpracovávat a neposkytovat dalším subjektům.

 

 

Oslovit vlastníky nemovitostí můžete díky naší službě Rozesílka dopisů...

 

Menu
ADOL
Přihlášení