Předkupní právo k nemovitosti se zásadně změní od 1. 7. 2020

V této složité a napjaté době, kdy se díky koronaviru očekává pád cen nemovitostí, je pro mne jednou z mála pozitivních změn zrušení předkupního práva. Předkupní právo, které bylo s koncem roku 2013 zrušeno, se do legislativy vrátilo 1.1.2018. Byla to velká a nepříjemná změna nejen pro investory a spekulanty, ale také pro mnoho vlastníků nemovitostí. Pokud jste v posledních dvou letech chtěli prodat například byt v bytovém domě, ke kterému patřilo garážové stání nebo sklep, určitě jste si zažili pár bezesných nocí. Tomu by mělo být od 1.7.2020 odzvoněno. Předkupní právo k podílům na nemovitostech se téměř kompletně ruší. Je zde samozřejmě, jak už bývá dobrým zvykem, jedna výjimka.  Ale s tou je možné se lehce vypořádat. V dnešním článku přináším změny, které nás čekají a stejně tak bych rád ukázal, jaké příležitosti pro investory tato změna přináší.

Pokud jste se až doposud investicím do nemovitostí nevěnovali nebo jste za poslední 2 roky nemovitost nekupovali/neprodávali, začneme rekapitulací současného stavu. Současná pravidla pro předkupní právo budou platit až do účinnosti novely, což je právě k 1.7.2020. Proto bych rád upozornil na to, abyste s případnými “komplikovanými” převody posečkali.  

Celý článek ke stažení ve formátu PDF zde...

Předkupní právo do 1.7.2020

Od 1.1.2018 do 1.7.2020, tedy dva a půl roku, byla/jsou nastavena pravidla pro předkupní práva k nemovitostem tak, že pokud jste chtěli (nebo chcete) prodat svůj podíl na nemovitosti, musíte nejprve svůj podíl nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Výjimek je jen pár. Mezi ně patří převod v rámci rodiny nebo pokud by se například nemovitost rozdělením znehodnotila. Tomu se dnes ovšem věnovat nechci. Více si k tomuto tématu můžete přečíst v mém článku právě z doby, kdy předkupní právo vstupovalo v platnost (Předkupní právo v nemovitostech od 1.1.2018).  

Co je vlastně podíl na nemovitosti? Asi je každému jasné, že můžete vlastnit podíl na pozemku (⅓, ½ apod.) nebo můžete vlastnit podobný podíl na rodinném domě, chatě či jiné nemovitosti. Bohužel zákon nepamatuje na to, že např. garážová stání v bytových domech, které logicky “náleží” k bytům, se často prodávají jako podíl na nebytovém prostoru. Podobně jsou často řešeny i sklepy. Tisíce prodávajících jsou tak doposud nuceni řešit problém prodeje tak, že zájemci prodávají byt, ale podíl na nebytovém prostoru (garážové stání), musí nabídnout ostatním spoluvlastníkům v domě. 

Pokud tedy ještě dnes prodáváte podíl na nemovitosti, jak byste měli postupovat? Správný postup je takový, že najdete kupce a uzavřete s ním kupní smlouvu. Následně musíte ostatním spoluvlastníkům zaslat výzvu, zda si za stejných podmínek nechtějí danou nemovitost koupit. Pokud ano, tak původní smlouva ze zákona zaniká a vy nemovitost musíte převést na zájemce (spoluvlastníka). Je-li jich více a nedohodnou-li se jinak, nabývají váš podíl dle poměru svých podílů. Tomu bude v létě konec.

Předkupní právo od 1.7.2020

Minulý týden podepsal prezident republiky několik zákonů, které byly již dříve schváleny poslanci i senátory. Bohužel tato informace zapadla v médiích mezi smutné zprávy týkající se počtu obětí koronaviru a tématům kolem karantény či zhoršující se ekonomiky. Věřím, že v létě snad už “bude líp” a tato informace vám přijde vhod. Ať už jste investor, spekulant nebo ten kdo chce “jen” koupit či prodat.

Pro zajímavost přidávám odkaz na web Senátu ČR s platnou verzí změn...

Jak tedy budou nově znít paragrafy Občanského zákoníku pojednávající o předkupním právu? Jedná se zejména o §1124. Současně se mění i §1125, který se ale nově vztahuje na vlastnictví “zemědělského závodu”, který pro většinu z nás není důležitý. Původní §1125 umožňoval vzdát se předkupního práva viz odkaz na starý článek. V novém znění ovšem tento bod již není.

Nové znění §1124 Občanského zákoníku zní:

(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů. 

(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

Co přináší změna předkupního práva?

Řeknu-li to zjednodušeně, předkupní právo v současné verzi přestane existovat. Pokud jste nemovitost koupili a budete ji následně prodávat nebo darovat, nemusíte svůj podíl na nemovitosti žádnému ze spoluvlastníků již nabízet. Pouze pokud byste nemovitost např. zdědili, budete mít tuto povinnost jen 6 měsíců. Pokud tedy počkáte na uplynutí lhůty, bude i tento následný převod bez nutnosti nabídnutí předkupního práva.

Určitě se tímto usnadní převody právě bytů, ke kterým jejich vlastníci mají garážová stání, sklepy nebo předzahrádky. V praxi se totiž běžně stává, že takových spoluvlastníků jsou často desítky (v některých případech stovky) a celá záležitost se tak velice prodraží a hlavně časově protáhne. Pokud navíc některý ze sousedů projeví zájem, znehodnotí se tím i prodávaná nemovitost. Měl-li někdo zájem o byt s garáží a prodávající mu následně oznámí, že garáž musí prodat jinému… ?!

Další úlevu vidím při převodu podílů na pozemcích, které mají často nízkou hodnotu a náklady na dodržení nabídky předkupního práva, tak mohou být vyšší, než samotná cena nemovitosti. 

Příležitost pro investory a spekulanty

Po zavedení předkupního práva v roce 2018 se z trhu stáhlo mnoho investorů, kteří se zaměřovali na odkup podílů. Mluvím zde nejen o trhu se zemědělskou půdou, ale také o zadlužených nemovitostech (domy, byty), kde byl odkup zadlužených podílů velkou příležitostí. Právě “zrušení” předkupního práva tyto možnosti opět otevře.

Pokud se chcete dozvědět více o tom “Proč někdo koupí podíl na nemovitosti např. v dražbě”, odkážu vás opět na můj starší článek, kde jsem vše poměrně podrobně vysvětlil. Snad jen krátce… 

Na trhu se často objevují příležitosti, kdy jsou např. vlastníci rozhádaní a nedokážou se spolu domluvit. Typickým příkladem jsou sourozenci, kteří zdědili rodinný dům po rodičích. Často v takovém domě bydlí jeden ze sourozenců a ostatní z nemovitosti nevidí ani korunu. Pak se do toho přidá další problém, že se jeden z nich zadluží. Na nemovitosti tak váznou exekuce a problém je na světě. Investor pak může fungovat jako jakýsi “mediátor”. Ideální je, pokud se na odkupu domluví se všemi vlastníky najednou, ale někdy to zkrátka nejde.

Druhou možností je odkoupit podíl na nemovitosti od toho, kterého už hádky nebaví a chce ze svého podílu “alespoň něco” a hned. Cena takového podílu může mít klidně hodnotu i 50%. No a zde je právě ten zakopaný pes. V současné době je nutné o tomto odkupu informovat ostatní spoluvlastníky a říci jim přesnou cenu, za kterou máte nemovitost zájem odkoupit. Pak se často stává, že se další spoluvlastník “zaraduje”, jak jste mu to krásně připravili, podíl koupí sám a vy z toho nic nemáte. 

Už víte k čemu bude zrušení předkupního práva?

V budoucnu si dejte pozor

Nezapomeňte prosím na jeden fakt a to ten, že do 30.6.2020 stále platí současná podoba předkupního práva. Pokud tedy podíly chcete kupovat nebo prodávat, doporučil bych počkat do léta. Jinak se budete muset držet současných pravidel.

Od července budou platit nová pravidla, ale ani pak nezapomínejte na to, co zde platilo od ledna 2018. Bude totiž nutné počítat s tím, že budou na trhu nemovitosti, které se kupovaly před lednem 2018, dále pak ty z období platnosti předkupního práva od 1.1.2018 do 30.6.2020 a pak ta převáděná již bez předkupního práva. Pamatujte na to, že v současném znění zákonů je lhůta na podání námitky 3 roky, pokud spoluvlastníkovi předkupní právo nabídnuto nebylo.

Věřím, že stejně jako já, se i vy už těšíte na léto. Ale není to určitě kvůli předkupnímu právu. Tak především hodně zdraví vám všem!

Sdílejte článek na sociálních sítích
 
 
  

55 Reakce

 1. Děkuji za přínosný článek, Pavle, jen jste mě zase trochu znejistil poslednim odstavcem. Pokud jsem koupila nemovitost v době od ledna 2018 do června 2020 předkupní právo se na ni bude vztahovat i nadále (po 1.7.2020)? Dekuji za odpoved
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, je to podle mě tak. Bude zde více souběžných období, která budou rozhodná pro další převody.
   • Dobrý den chtěl jsem se zeptat. Mam nalezeny zemědělský pozemek kde je asi 5 spoluvlastníků a od 2 bych ho rád odkoupil když mě ho nabízí.takze od 1.7.2020 ho můžu klidně odkoupit aniž by ostatní spoluvlastníci měli o něj taky zájem?bude to vše bez komplikací?
    • Pavel Tomek
     Dobrý den, tak ostatní mít zájem mohou, ale od 1.7. odpadne povinnost je informovat o tom, že se pozemky převádějí na Vás a nemusí jim být nabídnuto předkupní právo. Takže to, že jste nový majitel, zjistí až dodatečně z Katastru nemovitostí.
     • "Často v takovém domě bydlí jeden ze sourozenců a ostatní z nemovitosti nevidí ani korunu." -tak mu dám k úhradě nájem za svůj podíl, pokud se jedná o rodinný dům . . . a pokud nebude hradit předávám exekutorovi . . . nebo si snad pane Tomku myslíte, že spolumajitel je zaopatřovcí ústav? - pro lidi, kteří chtějí žít nad své finanční možnosti. dále - rozumný majitel nemovitosti - hospodář si platí hlídací službu na mail nebo mobil, kterou poskytují katastrální úřady - zde je (jsou) spolumajitel_lé nemovitosti i h n e d informováni při snaze o převod . . . ====================================================================== tato právní úprava možná pomůže u domy s byty a podílem na garážovém stání, ale u pozemků sotva, pokud budu kupovat podíl na pozemku ve vlastnických podílech, tak prodávajícímu stlačím cenu tak, aby pro mne byla tato adekvátním přínosem k investici a úžitku z ní, co s podílem, ze kterého mi dá samostatně hospodařící rolník 400,- ročně? sám si odpovězte, za kolik takový podíl koupit . . . ========================================================================= když developer potažmo realitka prodává byt s garážovým stáním v podílovém vlastnictví anebo také bez garážového stání, proč já jako majitel takového bytu vedeného v podílech bych měl prodávat svůj podíl-byt i s garážovým stáním, reálně si jej ponechám a prodám jen byt . . .
 2. Dobrý den, tedy u kupované nemovitosti koupené v roce 2010-zemědělská budova-bez pozemku (vlastník pozemku město) při mém zájmu odkoupit pozemek plus pozemky použivané jako přístupová cesta a pozemek se studnou jakou součást objektu na jiném pozemku, touto novelou ztrácím předkupní práva k pozemkům a dalším částem?
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, domnívám se, předkupní právo, kdy je rozdílný vlastník pozemku a budovy, tímto dotčeno nebude. Tedy v případě prodeje se vlastníci musí dohodnout tj. řešit toto předkupní právo s druhým vlastníkem. Zde se jedná o předkupní právo v případě "podílového spoluvlastnictví", kdy vlastníte určitý podíl k nemovitosti, kde se někdo z dalších spoluvlastníků rozhodne pro prodej svého podílu. Dle legislativy do 30.6.20 Vám musí svůj podíl nabídnout, ale po tomto datu už tuto povinnost mít nebude (tedy kromě zmiňované výjimky - kdy například svůj podíl zdědí v této chvíli... tam bude 6 měsíců, kdy i tak musí nabídnout).
 3. Dobrý den, pokud budu chtít v červenci 2020 koupit podíl pozemku, který prodávající zdědil v roce 2018 - prodávající již tedy nemusí o prodeji informovat ostatní spoluvlastníky? Děkuji za odpověď
 4. Dobrý den, pokud budu chtít v 7/2020 prodat svůj vlastnický podíl na nemovitosti, kterou jsem zdědila v roce 2011 bude zde předkupní právo, tj. musím informovat ostatní spoluvlastníky či nikoliv? Děkuji za odpověď
 5. Dobrý den, předpokládám, že k prodeji podílu na pozemku po 1.7.2020 bud i nadále potřebovat znalecký odhad nemovitosti jako součást dokumentů pro vklad pro Katastrální úřad? Děkuji za odpovědď
  • Dobrý den, chci se zeptat jestli mám právo spet získat podíl nemovitosti, kterého jsem se před lety vzdala. Jedná se o nemovitost tatínka, který ještě žije. Bylo nás 5 sester. Zrekly jsme se my čtyři svého podílu, že byt necháme nejmladší sestře, s tím, že otce doopatruje a po jeho smrti si byt může nechat, ona s ním tam žila. Jenomže věci se dnes mají tak, že ta nejmladší sestra se odstěhovala do bytovky vedle otce. Vůbec se o něho nestará, nezeptá se jestli něco nepotřebuje, jestli je v pořádku. Mně to oznámil otec, když jsem s ním volala. Já taky teď za ním jezdím málo, protože otec bydlí na Slovensku a já žiju v Č. R. Voláme si s otcem, jsme stále v kontaktu a když mi tohle řekl, že ani vnouce neví jak vypadá, tak to je smutné. A to bydlí ve vedlejší bytovce. Já chci zrušit to, že se vzdávám mojeho podílu a trvám na tom, aby jsem ho získala spet, když se sestra tak zachovala. Jedna sestra mi už zemřela. Prosím o radu jak to můžu udělat a jestli to vlastně ještě půjde získat můj podíl . Děkuji, s pozdravem Anna
   • Pavel Tomek
    Dobrý den, to je již velice odborný dotaz a zde doporučím obrátit se na právníka. Chápu to tak, že se tehdy řešilo dědictví po mamince? Pokud jste se podílu kdysi zřekla a nebyly tam žádné podmínky, pouze jste se tak ústně domluvili, tak v tom nevidím moc šancí takový krok napadnout. Šance vidím mizivé, ale za rychlý právní dotaz možná po Vás nikdo ani peníze chtít nebude. Vyhledejte advokáta u Vás ve městě a běžte se zeptat. Platit budete když pro Vás něco udělá... Pavel T.
 6. Dobrý den, pokud chci prodat garáž v garážovém domě (v jednotce jsou pouze garáže, ne byty), mohu ji tedy po 1.7.2020 prodat bez uplatnění předkupního práva spoluvlastníků nebo se toto vztahuje pouze na garáže příslušející k bytům? Moc děkuji za odpověď.
  • Pavel Tomek
   Ano, je to tak. Právě kvůli tomuto "nesmyslu", se kterým se museli vlastníci posledních pár let potýkat, došlo ke zrušení předkupního práva. Takže stačí počkat.... Pavel T.
 7. dan
  Dobrý den..jsme dva spoluvlastníci..Já mám mám podíl na nemovitosti... 52/100-- a druhý spoluvlastník má 48/100 získaný v 10/2018,tento podíl chce spoluvlastník, nyní v létě prodat..Chci se zeptat,bude se předkupní právo na tento prodej vztahovat i nadále?Děkuji za odpověd..
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, zatím nevyšla žádná upřesnění pro zrušení předkupního práva, ale podle úpravy zákona to skutečně vypadá, že od 1.7.2020 již nebude nutné nabízet při prodeji takovéhoto podílu předkupní právo ostatním spoluvlastníkům. Bohužel. Pokud máte o nemovitost zájem, určitě se musíte domluvit. Jinak může svůj podíl prodat komukoliv.... Pavel T.
 8. Vaše zjevné nadšení úplně nesdílím. V našem případě domu se 4 byty dělá jedna jedinná osoba 50 let problémy. My zde bydlíme vpodstatě jen proto že manželka má za rohem rodiče a mne čeká vyplatit sestru z domu rodičů kteří tu jsou a ještě nějaká dlouhá léta jistě budou. Tato sousedka si zde vybudovala rozsáhlé království, černé zábory společných prostor jenže přišel čas pozdního důchodu a už to nezvládá ani obejít. Jedna z jejích dcer je přesná její kopie o matce mluví v její přítomnosti minulém čase tituluje se "já budoucí dědička" a řeší každé přiblížení k něčemu co tu vzniklo načerno. Odkup jejich podílu v případě dědictví by vyřešil hříchy posledního půl století, celý bych to mohl koupit druhý den cash takhle to spíš smrdí dalšími problémy. Čili svět není černobílý a to co vám přináší úlevu má u nás obrácený účinek.
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, s tím černobílým světem souhlasím. Na jedné straně jsem investor (spekulant), ale na druhé straně jsem i vlastník nemovitostí. Tam kde mi systém jako spoluvlastníkovi přináší problémy, jinde přináší potenciální výnos. To je bohužel tak. Vzhledem k tomu, že náš blog je spíše o investování, uvádím zrušení předkupního práva jako příležitost. Takových případů, jaký uvádíte, jsem již slyšel mnoho a máte pravdu... takového spoluvlastníka, to je tedy "radost"... což teprve podílet se na opravách nemovitosti apod. Budu držet palce, ať se odkup podaří. Pavel T.
 9. Dobrý den, lze pronajmout část pozemku, na kterém vázne předkupní právo?
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, za mě ano. Předkupní právo říká, že musím někomu nabídnout pozemek v případě prodeje. Co s pozemkem budu dělat a jak s ním naložím je na mně, jako na majiteli. Pavel T.
 10. Dobrý den. V listopadu 2015 jsem získal darem od manželky 1/4 rodinného domku. Od 1.7.2020 tedy, mám-li na tento podíl kupce, ho nemusím nabídnout ostatním spoluvlastníkiům? Děkuji za odpověď.
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, je to tak. Ještě bych zvážil vyčkat na 5ti letý časový test, abyste nemusel danit případný zisk. Splníte časový test. Pavel T.
 11. Dobrý den,matka 89 let je spolumajitelkou s jedinou dcerou a dcera svůj podíl nabídla k prodeji ,je nějaká možnost jak dceři záměr prodeje své ideální poloviny neumožnit dokud matka žije.Dcera již obeslala nabídku příbuzným,děkuji za radu
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, do 30.6.2020 musí při prodeji dodržet předkupní právo, tj. musí nabídnout odkup matce. Po 1.7. už nikoliv. Tedy moc šancí jak prodej zablokovat neexistuje. Nejlepší by bylo podíl koupit (ideálně na matku) a tím zajistit nemovitost jako celek. Jinak se tam může objevit spekulant, který bude tlačit na prodej/odkup 2. poloviny atp. Pavel Tomek
 12. Dobrý den, chci se zeptat. Sousedé se nám za zády chystali pronajmout obecní parcely. Parcela přímo sousedí s naším pozemkem. A jejich pozemek je přes cestu. A co je nejdůležitější na dané parcele se nachází jediná přístupová cesta k našemu pozemku. Nikdo nás o ničem neinformoval. Chci se zeptat zda když teď požádám o odkoupení parcely nebo aspoň její části přímo sousedící s naším pozemkem budu mít prednostní právo? Žádat ještě rychle teď nebo až od 1.7. ale to píšete že se přednostní právo mění. Chci se zeptat jestli i v tomto případě kdy je tam jediný možný vstup na pozemek. Děkuji
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, na to bych asi potřeboval nákres. V každém případě pronájem obecní parcely by neměl být překážkou tomu, abyste ztratili právo přístupu ke svému pozemku. Případně se dá požádat o přístup soudně. Předkupní právo nicméně souvisí s nemovitostmi, které z části vlastníte nebo je v podílu vlastní někdo jiný. Pokud jsou to ze 100% obecní pozemky, předkupní právo a jeho zrušení s tím nemá mic společného. Takže můžete klidně obec požádat o odkup nebo si od nich pronajmout část pozemku, který bude jako přístupová cesta. Lze řešit zákresem do smlouvy.
 13. Dobrý den, dotaz. Dvě sestry dostaly dům od otce, každá ideální polovinu.. Nyní chce dcera1 koupit ( přes darovací smlouvu ) polovinu od sestry2 ( Sestra1 žije v tom domě ) s tím není problem. Sestra2 však chce předkupní právo v případě dalšího prodeje nemovitosti v budoucnu. Jde to ? Jde mít předkupní právo na nemovitost kterou daruji? Jak se v případě prodeje určuje cena domu ? Diky T.
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, jen pro upřesnění.... dům tedy sestra neprodává, ale daruje. Nejedná se o prodej. Přímo v rámci darovací smlouvy, která musí být pro Katastr písemná, bude pravděpodobně možné udělat smluvní předkupní právo, o kterém píšete. Max. by se musely uzavřít 2 smlouvy najednou - darovací a o zřízení předkupního práva. S určením ceny Vám poradí právník nebo si ji pevně můžete stanovit již teď. Můžete se také odkázat na odhad, který by se v budoucnu udělal. Předkupní právo obecně funguje tak, že když se Sestra 1 rozhodne prodat a najde kupce např. za 1 mil. Kč, musí nabídnout přednostně za stejnou cenu dům Vám. Proto bych to možná nekomplikoval nějakými cenami.... Nesmíte ale zapomenout na to, že pokud teď 2 daruje svoji polovinu Sestře 1 a ta jí pak nabídne odkup celé nemovitosti zpět, bude po Vás chtít zaplatit dům celý :-( Nelze požadovat vrácení (nebo zohlednění) daru pro případ dalšího prodeje. Zkuste se poradit s právníkem, ale já bych to viděl třeba tak, že... pokud stojí teď dům 3 mil. Kč a půlku v hodnotě 1,5 mil. Kč daruji, tak bych si nechal dát předkupní právo na celý dům za 1,5 mil. Kč. Protože tu půlku jsem daroval (ta byla moje resp. sestry 2), takže zbývá zaplatit vlastně to samé sestře č. 1. Pokud bude v budoucnu dům dražší, sestra 2 neprodělá... Pavel T.
 14. Dobrý den, mám ještě překupní právo? V bytě bydlím přes 40 let. v 90. letech byly byty uživateli velmi levně odkoupeny od státu. Bohužel v té době jsem byt nekoupila a jsem v nájmu, Nyní družstvo vlastníků chce byt prodat, Ještě před měsícem mi nabídli prodej, který jsem neodmítla, jen jsem nesouhlasila s cenou a napsala jim, že by mohli z ceny slevit. Nyní chtějí byt prodat někomu a údajně nový vlastník mi může (ale asi také nemusí) vyplatit odstupné. Původně mluvili o případném, a vcelku slušném, odstupném od družstva. Můžou se mnou takhle vyběhnout?
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, toto je spíše na právníka. Předkupní právo, které bylo zrušeno od 1.7.2020 se týkalo spoluvlastnických podílů, takže odkup od družstva je něco zcela jiného. Bude záležet na stanovách družstva, které neznám. Určitě bych být Vámi zašel za právníkem a to co nejdříve, abyste se nedopustila nějaké procesní chyby, díky které byste o možnost byt získat přišla.
 15. Dobrý den,chci se zeptat zdědila jsem se setrou v roce 2015 pozemek,orná půda,sad a ostatní,chtěla bych svůj podíl prodat,mužů teď někomu cizímu aniž bych musela dat předkupní právo sestře?Dekuji a přeji pěkný den.
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, je to tak. Svůj podíl můžete prodat komukoliv, aniž byste o tom sestru informovala. Pavel T.
 16. Dobrý den, je zděděn pozemek 3 dětmi. Jedno si teď chce postavit na části pozemku dům. No jo, ale která část je jeho? Je lepší nechat pozemek rozdělit na katastru pozemek na 3 pozemky, aby bylo vlastnictví 1/1 a ne 3/3? Navíc jeden spoluvlastník chce odkoupit 1/3 od druhého tak bude mít 2/3 pozemků. Navíc je potřeba řešit příjezd k pozemků resp. část pozemku se musí stát příjezdovou komunikaci a ta by asi musela pořád zůstat jako spoluvlastnictví 3/3, aby se nemuselo řešit věcné břemeno? Děkuji Petr
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, podíl 1/3 znamená, že máte podíl 1/3 ke každému centimetru na dané parcele. Tzn. nelze určit, komu patří jaká část. Většinou se vlastníci domluví nebo to vychází z nějaké historické dohody. Ale platí, že celý pozemek je všech 3 lidí a basta. Rozdělení v katastru tak, aby každý měl 1/1, která bude o velikosti 1/3 je nejlepší řešení, ale technicky je to někdy neproveditelné. Buď by každý pozemek byl příliš malý a nešel by na nic využít, nebo některý nebude mít příjezdovou cestu apod. Asi bych navrhoval se dohodnout s ostatními, jaký má být cílový stav tj. jestli jeden prodá (daruje) a komu jak velká část má připadnout. Příjezdovou cestu lze řešit buď přímo zákresem do katastru nebo lze řešit "věcným břemenem práva chůze, jízdy apod.". Ale jak píšete, lepší než věcné břemeno je oddělit. Toto záleží spíše na skutečném faktickém budoucím rozdělení daného pozemku.... Pavel T.
 17. dobrý den, děkuji za přínosný článek. Rád bych Vás požádal o radu v mém konkrétním případě. Uvažuji o účasti na dražbě ideální půlky řadové garáže, která byla nařízena exekutorem. Druhá půlka garáže je rozdělena mezi další dva vlastníky z rodiny povinného. Existuje u dražby, jejíž usnesení je z 8.10.2020 nějaké předkupní právo když o exekuci rozhodl soud v r. 2013 ? Nebo na exekuci v rodině se vztahuje vyjímka z novely zákona ?? Pokud se mi podaří půlku garáže vydražit, rád byl od zbylých vlastníků jejich 1/4 odkoupil. Cena je tedy potom výhradně věcí domluvy?
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, předkupní právo mohou uplatnit 2 zbývající majitelé. Na odkupu dalších částí se můžete domluvit, otázka zní, kdo jsou ti spoluvlastníci. Zda nejsou v exekuci, zda na sebe nepodali insolvenci, nebo zda to již není nějaký spekulant. Já osobně podíly vykupuji pouze tehdy, mám-li předem zajištěny zbývající podíly. Min. formou ústní dohody. Výše uvedené info (exe, insolvence nebo prodej), bych si být Vámi ověřil ještě těsně před dražbou. U takovýchto podílů pak dává smysl výkup za cenu cca vyvolávací ceny, ale pokud byste měl jít až na odhadní cenu, je to riziko. Pozor, také je důležité si správně cenu takové garáže odhadnout. S pozdravem Pavel T.
 18. Dobrý den, v roce 2019 jsme koupili od Městského úřadu bytovou jednotku. Máme podíl na společném pozemku, na kterých stojí garáže a sklepy. V letošním roce se ji chystáme prodat. Má soused předkupní právo nebo nemá. Děkuji za informace.
 19. Dobrý den, také děkuji za přínosný článek. Nevíte prosím jak je to nyní s předkupním právem, pokud jde o majetek města? Nedaří se mi to dohledat. Zvažujeme koupi chaty v zahrádkářské kolonii. Chata jako taková je pána X. Pozemek/parcela pod chatou je města. Pán má tuto parcelu zřejmě pronajatou. Dále je kolem chaty zahrada - oplocená, v katastru je oplocení nevyznačené - všechny zahrádky jsou na pozemku města (tedy na katastrální mapě je jedna velká plocha, ve které jsou "čtverečky" staveb-chat, které patří konkrétním lidem, jako našemu pánovi X). Na svoji část zahrádky má pán zřejmě také nájemní smlouvu. Ony nájemní smlouvy pán teprve nyní hledá (zahradu s chatou měli dlouho a nijak to neřešili; snad to najde). Realitní kancelář, která to nabízí, má spíše rozporuplnou pověst. Znajíc trh, tipuji že nás budou tlačit do něčeho typu "tady to podepište a hned pošlete peníze", zároveň ale podle nich musí tento převod nabídnout nejdříve městu? A to může trvat až několik měsíců? Nevěděl byste prosím, jak je to přesněji? Předem moc děkuji za odpověď.
  • PS: v katastru jako takovém není u těch městských parcel zapsané žádné právo, předkupní, věcné břemeno, zákaz zcizení apod., je to "čisté jako lilie".
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, zde se bude jednat o "standardní" chatovou oblast, kde je pozemek jiného vlastníka. V tomto případě města. Někdy to bývají Lesy ČR nebo např. svaz zahrádkářů apod. Zde se nejedná o klasické předkupní právo, které bylo v loňském roce zrušeno. Zde je o předkupní právo, které vyplývá z jiného zákona a který říká, že je-li rozdílný vlastník pozemku a stavby na ní, musí každá ze stran v případě prodeje nabídnout přednostně prodej druhé straně. ( Cílem státu je zde zcelovat tyto věci dohromady, protože podle nového Občanského zákoníku (myslím, že to říká ten) je stavba součástí pozemku. Takže toto jsou historické věci, které by se měli časem narovnat. Tedy zpět k věci. Stavba bude daného pána a ta stojí na cizím pozemku, který má pronajatý od města. Nájem bude v řádu stovek max. nižších tisíců ročně. Nájemní smlouva lze případně vyžádat na městě. Města o tyto stavby zájem nemají, ale vlastník musí tuto povinnost splnit. Buď lze řešit písemně nebo zkusit na město zajít a požádat je o "Vzdání se předkupního práva". Již jsem historicky řešil a trvá to většinou v řádech týdnů. Samozřejmě platí, že pokud něco zaplatíte a město pak nabídku využije, musí vám vrátit peníze zpět. Takže bych se toho nebál. Nicméně určitě si smlouvu nechte prověřit právníkem. Pavel T.
 20. Dobrý den, s bratrem jsme zdědili garáž každý 1/2.Bratrova polovina se dražila v aukci a byla koupena, má nového vlastníka. Chtěla bych se prosím zeptat,zda mohu svoji 1/2 prodat nejvyšší nabídce ,která mi bude nabídnuta,nebo musím svoji polovinu prodat investorovi,který půlku garáže koupil v aukci. děkuji s pozdravem Marie
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, pokud jste nemovitost získala z dědictví, je tam lhůta min. 6 měsíců. Pokud se rozhodnete prodat do 6ti měsíců po nabytí, tak musíme nabídnout protistraně. Pokud je to déle, můžete prodat komukoliv. Pavel T.
 21. <a href="http://gcialisk.com/" / rel="nofollow ugc">comprare cialis online
 22. Dobrý den, vlastním se svým bratrem společnou zahradu s chatkou. Chtěla bych svůj podíl prodat. Má můj bratr předkupní právo ? Děkuji za info.
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, pokud jste to v posledních měsících nezdědili, tak nemá. Můžete prodat komu chcete. Pavel T.
 23. Dobrý den, jsou dva dědicové se spoluvlastnickým podílem 1/2. Jak postupovat, když mi druhý dědic nabídne, abych odkoupil jeho podíl. Jak dlouho lze od nabídky posečkat s odkupem. V případě, že oba dědicové si vzájemně nabídnou odkup, jsou obě předkupní práva rovnocenná? Předkupní právo platí pouze v případě dědictví nebo i v případě, že jeden dědic převede svůj podíl na osobu blízkou ? Děkuji za odpověď.
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, obraťte se raději přímo na právníka. U té poslední otázky nevím, ale obecně u zděděných nemovitostí platí předkupní právo 6 měsíců. To, že si mezi sebou dědicové něco nabídnou není závazné. Je to spíš otázka vyjednávání :-) Správně to má být tak, že pokud jeden najde kupce za určitou cenu, podepíše s ním kupní smlouvu (s podmínkou) a následně předloží druhému spoluvlastníkovi (nebo více), zda to chce za stejných podmínek odkoupit. Pokud řekne, že ano, musí se smlouva zrušit a prodat to dané osobě. V tomto případě stačí počkat 6 měsíců a můžete prodat komukoliv. Pavel T.
 24. Jan
  Dobrý den.Jsem majitelem garáže,ale pozemek pod ní je majetkem jedné firmy. Garáž chci prodat ,kupce mám. Musím nabídnout předkupní právo majiteli pozemku ?
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, je to tak. Ono to ale nesouvisí s předkupním právem o kterém se píše v článku, ale o situaci, kdy je jiný vlastník stavby a pozemku. Čili uzavřete KS se zájemcem, pak ji předložíte vlastníkovi pozemku, zda má zájem za danou cenu odkoupit on. Má na to 3 měsíce. Lze také firmu kontaktovat, zda by se nevzdala předkupního práva. Třeba na Ostravsku je to běžná věc a tyto firmy většinou zájem neprojeví. Často to bývají města nebo nějaké OKD apod. Pavel T.
 25. Dobrý den, ráda bych koupila chatu v praze, která strojí na pozemku města a je pronajata svazu zahrádkářů. Majitel chaty ji má pronajatou od svazu. Chata bohužel není zapsaná v katastru. A můj dotaz zní, může přijít developer a od města celý pozemek koupit, co se stane v takovém případě? Vyplácí se něco majitelům chat, nebo prostě odejdou s prázdnou? Díky moc za odpověď!
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, toto raději prodiskutujte s právníkem. Co je totiž chata, která není zapsaná v KN? Podle mě je stavba součástí pozemku a to vlastnictví nějakých cihel může být relativní. Nejsem právník, ale sami jsme toto několikrát řešili a je to docela problém. Chce to dohledat info o kolaudaci a nejdříve asi nechat zapsat stavbu a tu pak převést. Bude tam ale asi nutná součinnost svazu zahrádkářů. Pavel T.
 26. Prosím o radu. Vlastním 1/2 chaty v zahrádkářské kolonii (stavba na pozemku města). 1/2 vlastní bývalá manželka. Můj podíl byl prodán v dražbě (nařízená exekuce) za odhadní cenu 75 000 Kč. Nový majitel chce po moji bývalé manželce za prodej jeho podílu 200 000 Kč, jinak nastěhuje do chaty bezdomovce. Manželka nabízí odkoupení jeho podílu. Jak se bránit vydírání. Děkuji za reakci.
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, otázka zní, jaká je skutečná hodnota té chaty? Měla to v té dražbě koupit manželka s předkupním právem a byl by klid. Teď je to bohužel nepříjemná situace, ale to nastěhování bezdomovců není zase tak jednoduché. Je to jen vyhrožovací taktika a tlak na cenu. Může mu nabídnout prodej své poloviny za 200 tis., pokud nechce mít žádné starosti. Je-li hodnota mnohem větší, ať zatne zuby a koupí to. Dokáže-li bojovat, ať si najme právníka. Vlastník 1/2 také nemůže jen tak svoji polovinu pronajmout a vyhnat ji z chaty. Ten kdo chatu nebude užívat, může požadovat po tom druhém nějakou obvyklou výši nájmu. Vyplatí se to bývalé manželce? Najměte si právníka a braňte se... Pavel T.

Napište komentář

Menu
ADOL
Přihlášení