Využívejte otevřená data, je jich stále více

Víte co jsou otevřená data (angl. OPEN DATA), k čemu slouží a proč by mohla přijít vhod k praktickému využití i vám? Většina z nás o otevřených datech asi nepřemýšlí zrovna každý den. Pro mě to ještě do nedávna byly “velké excelovské tabulky”, které určitě vydává Český statistický úřad a možná pár další státních institucí pro novináře a vědecké účely.

Jak je tedy možné, že jsem včera prezentoval na konferenci OPEN EXPO DATA v Praze vlastní pohled/názor na to, jak by obce a města v České republice měla standardizovat zveřejňovaná data na úředních deskách? Navíc jsem k tomu byl vyzván pracovníkem skupiny otevřených dat Ministerstva vnitra České republiky? O tom ale za chvíli....

Co jsou otevřená data

Wikipedie o otevřených datech říká že jsou to: ...informace a data zveřejněná na internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů.

Jednoduše řečeno, jedná se většinou o velké množství statistických informací, které jsou právě díky strukturovanosti strojově snadno čitelné a použitelné pro další zpracování.

Příkladem může být analýza výnosu určité plodiny zemědělského družstva v závislosti na objemu srážek a výši průměrných teplot v konkrétním regionu. Nebo určení závislosti počtu obyvatel v určitém regionu na tržby vaší prodejny potravin apod.

Příklady otevřených dat

V praxi jsou tímto přístupem publikovány například jízdní řády, rozpočty měst a obcí, data o počasí, statistické údaje jak finanční tak i demografické a to, jak na úrovni obcí, krajů tak i celých států, případně Evropské Unie apod.

Důležité je, že tato data poskytují nejenom státní instituce, ale také univerzity i soukromé společnosti. Právě různé kombinace volně dostupných dat s napojením např. na firemní data, mohou přinést užitek mnoha lidem napříč obory. Nezáleží tedy na tom zda jste zemědělec, realitní makléř, řidič taxislužby nebo máte stánek s párky v rohlíku.

Využití otevřených dat v praxi

Ve firmě při běžné praxi například využíváme tzv. datové sady, které nabízejí strojově čitelný seznam datových schránek právnických i fyzických osob.

https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/welcome.do?part=opendata

Nebo datové sady poskytované Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním na http://geoportal.cuzk.cz/

Zajímavé odkazy

http://www.otevrenadata.cz/ - stránky Fondu Otakara Motejla podporující otevírání dat veřejnosti. Jestli se chcete otázce veřejných dat věnovat více, nenajdete v republice asi lepší místo, kde informace hledat.

https://portal.gov.cz/otevrena-data/ - portál veřejné správy

https://www.czso.cz/csu/czso/otevrena_data - Český statistický úřad

OPEN DATA EXPO

Jak jsem se tedy dostal jako vystupující na konferenci, kterou pořádala Nadace OSF a její Fond Otakara Motejla?

20180228_Open Data Expo-35

Před pár měsíci jsem se začal zajímat o otevřená data a v rámci ADOLu jsem chtěl oživit službu monitoringu úředních desek měst a obcí. Na tento popud jsem také sepsal článek, který jste možná na blogu již zaznamenali: https://www.adol.cz/blog-uredni-desky-obci-mest-skryte-investicni-prilezitosti/.

A zde se již kruh uzavírá… Na podzim 2017 jsem potkal člověka, který v roce 2014 vytvořil zajímavý projekt www.edesky.cz, který monitoroval data zveřejňovaná ve státní správě resp. na úředních deskách obcí, měst, ministerstev a dalších institucí. Projekt mě okamžitě zaujal nejen z pohledu určitého byznys potenciálu, ale hlavně jako úžasná a kvalitně zpracovaná myšlenka otevřených dat a volného přístupu k nim. Projekt byl také oceněn Fondem Otakara Motejla prvním místem v kategorii projektů nad otevřenými daty.

Edesky.cz

Slovo dalo slovo a do projektu jsme v prosinci 2017 vstoupili. V té době projekt sledoval zhruba 1.200 úředních desek a pokrýval obce se 7,5 mil. obyvatel. Projekt jsme začali rozvíjet a nyní, po 2 měsících práce, monitorujeme již 3.500 obcí s pokrytím 10,17 mil. obyvatel v České republice.

A protože Edesky.cz jsou největším zpracovatelem dat z úředních desek, byli jsme požádáni o spolupráci při tvorbě standardů pro úřední desky pracovní skupinou Ministerstva vnitra.

Co dál s otevřenými daty

Na konferenci byly prezentovány grafy získané z šetření Evropské Unie, kde byla Česká republika vyhodnocena na předních místech v rámci Evropy při otevírání dat. V zemi je k dispozici tisíce datových sad, které by mohly být prospěšné pro váš byznys nebo pro váš projekt.

Schválně věnujte pár hodin tomuto tématu, třeba vám otevře nové možnosti, přivede na cestu nových partnerství nebo dokonce “přinutí” k vymýšlení nových aplikací a služeb.

Sdílejte článek na sociálních sítích
 
 
  

Bez komentářů.

Napište komentář

Menu
ADOL
Přihlášení