Bydlíte v bytě? Největší chyby při vyúčtování energií a správy v SVJ – Pavel Rakouš z MMR

Zabrání mokrý ručník dálkovému odečtu tepla? Můžete si dát na střechu paneláku své vlastní FV panely? Co je to náměr a jaké jsou největší omyly ve vyúčtování energií?

S Pavlem Rakoušem z Ministerstva pro místní rozvoj, kde působí již od r. 1996, jsme velmi obsáhle probrali problematiku správy bytových domů, SVJ, družstev, vyúčtování služeb i nákladů na rekonstrukce.

Ať už jste majitel bytového domu, vlastník bytu nebo vás zajímá, kdo má zaplatit prasklou žárovku, určitě se podívejte na celý rozhovor.

V rozhovoru s Pavlem Rakoušem, odborníkem z Ministerstva pro místní rozvoj, který nám poskytl cenné informace o správě domů, rozúčtování služeb a moderních výzvách v oblasti bytových družstev a společenství vlastníků jednotek (SVJ). Tento rozhovor odhalil řadu problémů, se kterými se správci domů a členové SVJ běžně setkávají, a přinesl i praktická řešení pro jejich efektivní správu.

Celý rozhovor si můžete jako vždy poslechnout i jako podcast...

Začátky a historický kontext

Pavel Rakouš, který na Ministerstvu pro místní rozvoj působí od roku 1996, sdílel své zkušenosti s problematikou bytového fondu a deregulace nájemného. Hovořil o významných událostech, jako byly povodně v letech 1997 a 2002, které vyžadovaly rozsáhlou státní podporu pro obnovu bydlení. Také zmínil přípravu nového občanského zákoníku, který od roku 2014 výrazně ovlivnil fungování společenství vlastníků jednotek.

Provoz a správa domů

Jedním z hlavních témat rozhovoru bylo rozlišení mezi provozem a správou domů. Pavel Rakouš vysvětlil, že zálohy na správu domů nejsou vratné a musí být odděleny od záloh na služby, které se vyúčtovávají a případné přeplatky se vrací. Zdůraznil důležitost správného nastavení pravidel pro rozúčtování a oddělení těchto dvou kategorií, aby nedocházelo k nedorozuměním a sporům mezi vlastníky bytů.

Problematika rozúčtování služeb

Další klíčovou částí rozhovoru bylo rozúčtování služeb v rámci SVJ. Pavel se zabýval různými aspekty tohoto procesu, včetně měření spotřeby tepla a vody. Zdůraznil důležitost přesných měřidel a jejich pravidelné kontroly, aby nedocházelo k nesrovnalostem ve vyúčtování. Zmínil také nové požadavky na dálkově odečitatelná měřidla, která musí být instalována do konce roku 2026, což má přinést větší transparentnost a přesnost v měření spotřeby.

Moderní výzvy: Airbnb a fotovoltaika

Rozhovor se také dotkl aktuálních problémů, jako je pronajímání bytů přes platformu Airbnb, což může způsobovat nárůst nákladů na služby pro ostatní vlastníky. Pavel Rakouš navrhl, aby se byty využívané k Airbnb počítaly jako vícečetné domácnosti, což pomůže spravedlivě rozdělit náklady. Diskutoval také o budoucnosti fotovoltaických panelů na střechách bytových domů, což je trend, který nabývá na významu, a o výzvách spojených s ukládáním energie.

Možnosti konzultací a budoucí perspektivy

Na závěr rozhovoru  poskytl několik praktických rad pro vlastníky bytů a členy SVJ. Doporučil pravidelně kontrolovat a aktualizovat prohlášení vlastníka, zejména pokud jsou starší než z roku 2014. Zmínil také důležitost komunikace mezi vlastníky a správci domů a vyzdvihl význam moderních technologií pro zefektivnění správy a údržby domů.

Zároveň Pavel Rakouš nabídl, aby se mu v případě zájmu ozvali samotní správci domů či vlastníci bytů a rád s nimi zkonzultuje jejich konkrétní problémy.

 

Sdílejte článek na sociálních sítích
 
 
  

Bez komentářů.

Napište komentář

Menu
ADOL
Přihlášení