Jak nejlépe prodat zemědělskou půdu

Několik z Vás reagovalo na článek Rozhovor s investorem do zemědělské půdy a ptalo se, jak je možné nakoupená pole nejlépe prodat a jaké ceny lze dosáhnout. Tyto otázky jsem opět položil Martinovi Caklovi a o jeho odpovědi se tady s vámi dnes podělím.

Třeba možností, jak prodat zemědělskou půdu, je hned několik...

Inzerce na realitních serverech

Martin Cakl: Je to nejjednodušší varianta, ale nemusí přinést nejrychlejší výsledky. Existuje několik portálů, které se na zemědělské nemovitosti přímo specializují, např. www.farmy.cz. Problémem je ale to, že na těchto serverech často měsíce visí nabídky orné půdy za vyšší, často nereálné ceny. Navíc tento kanál při nákupech příliš nepoužívají koncoví kupující, ať už se jedná o zemědělce nebo investory. Určitě ale není od věci se na tyto servery podívat. Uděláte si obrázek o inzerátech v lokalitě, kde se chystáte pozemky prodávat.

Využití realitního makléře

Martin Cakl: S touto možností upřímně nemám mnoho vlastních zkušeností a ani ji nedoporučuji. Pro realitní makléře je zemědělská půda těžko uchopitelná. Nemají s jejím prodejem mnoho zkušeností. Jiná situace je samozřejmě v případě, že se pozemky nachází v oblasti určené územním plánem k budoucímu jinému využití. Tady může být lokální zkušenost a kontakty realitního makléře cenná. Nicméně takových pozemků mi moc pod rukama neprojde.

Přímé oslovení zemědělců

Martin Cakl: Zajímavější je přímé oslovení zemědělců, kteří hospodaří v okolí prodávaných pozemků. Vždy se na portálu www.e-agri.cz (portál Ministerstva zemědělství) podívám a zjistím, kdo na daných pozemcích nebo v jejich blízkosti hospodaří a pozemky jim nabídnu k odprodeji. Je dobré oslovit alespoň tři zemědělce, udělat si představu o ceně a vzájemně je konfrontovat s nejvyšší nabídkou. Pokud se podaří koupit půdu v místě, kde je vysoká konkurence zemědělců, mám vysokou pravděpodobnost, že dostanu dobrou nabídku. Tento přístup je také nejrychlejší a peníze obvykle dostanu při podpisu kupní smlouvy.

Internetová aukce

Martin Cakl: Tento způsob využívám v poslední době čím dál tím častěji. Osobní zkušenosti mám s aukcemi na portále www.ceska-puda.cz, který se na internetové aukce zemědělské půdy dlouhodobě specializuje. Mají poměrně velkou databázi zájemců o půdu z řad zemědělců i investorů. Do každé aukce zvou osobním dopisem nebo e-mailem všechny zemědělce a velké vlastníky zemědělských pozemků v okolí. V aukci mám větší šanci, že se o moje pozemky opravdu "poperou" skuteční zájemci a dosáhnu tak opravdu nejlepší ceny. Navíc je obecně známé, že v aukcích hrají velkou roli emoce a kupující často nabídnou o něco vyšší cenu, než by nabídli při přímém prodeji. Někdy připlatí jen proto, aby aukci nevyhrál konkurent. Nevýhodou je, že za prodej půdy touto cestou zaplatíte provizi. Nicméně nějaké náklady na prodej jsou ve všech uvedených případech a ty mi většinou pokryje vyšší prodejní cena.

A jak je to s cenou?

Martin Cakl: Cena zemědělské půdy se liší lokalita od lokality. Důležitou roli hraje bonita, ale nejdůležitější je vždy lokální konkurence zemědělců. Pokud se trefíte do katastru, kde soupeří tři velká zemědělská družstva, bude cena stoprocentně vyšší bez ohledu na bonitu.

V průměru se dá říci, že cena orné půdy se u nás pohybuje mezi 20 a 30 Kč za metr čtvereční, tedy na dvoj až troj násobku úřední ceny dle bonity. Nejvyšší ceny jsou v Polabí, na Hané a Jižní Moravě. Nejnižší pak v Severních Čechách a v Sudetech. Velký vliv na cenu má celková výměra prodávaných polí, jejich poloha a jak vypadají aktuální pachtovní smlouvy. U trvalých travních porostů je potřeba počítat se zhruba o 20-30% nižší cenou než u orné půdy.

Jistým vodítkem mohou být údaje cenových map (např. www.cenova-mapa-pudy.cz), ale rozpětí uváděných cen pro jednotlivé katastry je bohužel někdy až 10 Kč za metr čtvereční. Přesnější údaje o cenách uvádí i již zmíněný portál www.ceska-puda.cz, kde lze nalézt výsledky konkrétních aukcí v jednotlivých katastrech.

Nejlepší je ale samozřejmě vlastní zkušenost a znalost poměrů v dané lokalitě získaná jednáním s místními zemědělci a ostatními investory.

Závěr

Jak je vidět, problematika obchodování s ornou půdou je hodně široká. Zahrnuje vše od vyhledávání vhodných pozemků, přes komunikaci s vlastníky, až po právní záležitosti, pachtovní smlouvy a případný prodej. Pokud Vás zajímá tato problematika detailněji, můžete navštívit některý z Martinových seminářů věnovaných zemědělské půdě ...

Hodně úspěchů při obchodech se zemědělskou půdou!

Sdílejte článek na sociálních sítích
 
 
  

Bez komentářů.

Napište komentář

Menu
ADOL
Přihlášení