Jak zrušit věcné břemeno užívání

Věcné břemeno užívání opravňuje určitou osobu užívat cizí věc pro vlastní potřebu nebo potřebu její domácnosti. Speciálně u nemovitostí toto břemeno bývá často překážkou při zřízení hypotéky, prodeji nemovitosti nebo při výkupu zadlužené nemovitosti. Co věcné břemeno užívání obnáší, jak vzniká a hlavně, jak jej můžeme zrušit? Víte, že věcné břemeno může zrušit i soud?

V praxi se občas setkáte s případem, kdy na nemovitosti vázne věcné břemeno užívání pro osobu, která již zemřela. To je tedy dost časté. To méně časté je, že s vámi nespolupracují osoby, které by vám mohly pomoci toto věcné břemeno zrušit. Důvody mohou být různé, ale k tomu až později…


Článek ke stažení ve formátu PDF zde...

Co je věcné břemeno užívání

Věcné břemeno užívání patří dle Nového občanského zákoníku 89/2012 Sb. mezi tzv. osobní služebnosti a upravují jej speciálně §1283-4. Ve vztahu k nemovitostem je nutné si uvědomit, že takové věcné břemeno vzniká až zápisem do veřejného seznamu tj. Katastru nemovitostí.

Jak jsem již psal, věcné břemeno opravňuje určitou osobu užívat cizí věc pro vlastní potřebu. Co je ovšem důležité pro vlastníka dané věci je to, že dle zákona: “Vlastníku věci náležejí všechny užitky, které může brát bez zkrácení práva uživatele. Vlastník však nese všechny její závady a musí věc udržovat v dobrém stavu.”

Příklad věcného břemene

Typickým příkladem takového věcného břemene je, když rodiče darují nemovitost (dům, byt) svým dětem a nechají si zřídit takové břemeno pro klidné dožití. Nemusí dojít k zatížení celé nemovitosti. Je běžné, že v rodinných domech se zřizuje “vejminek” jen v určitých prostorech. Například se v rámci věcného břemene zřídí právo užívat určité místnosti, chodbu, sklep apod.

Co se ale stane, když děti nemovitost chtějí prodat?

Omezení pro vlastníka nemovitosti

Ze  zákonné logiky věcných břemen vyplývá, že vlastník nemovitosti je povinen strpět v tomto případě takovou osobu v dané nemovitosti. Navíc nemovitost musí udržovat na své náklady. V případě prodeje takové nemovitosti přechází tato povinnost na nového vlastníka.

Kromě této komplikace je další nepříjemnou záležitostí reálná hodnota nemovitosti. Pokud totiž budete prodávat nebo kupovat byt, na kterém vázne věcné břemeno užívání, dá se spekulovat jakou reálnou hodnotu nemovitost skutečně má. Například banka vám na takovou nemovitost neposkytne ani hypoteční úvěr. Proč?

Jaká je reálná tržní cena bytu v hodnotě 5 mil. Kč v případě, že tam má věcné břemeno užívání cizí člověk ve věku 50 let? Pokud se ten člověk dožije 80ti let a vy jej budete muset strpět a o nemovitost se starat, koupíte jej za 5 mil.? Když navíc nemůžete nemovitost užívat, protože byste porušili jeho práva?

U rodinných domů je situace jiná a lze vyčíslit hodnotu, o jakou se snižuje tržní cena díky tomuto břemeni. Například rodinný dům o 2 bytových jednotkách v ceně 3,5 mil. Kč bude mít pro banku hodnotu 2 mil. Kč, protože 1 z těchto jednotek je zatížena věcným břemenem. Na druhou stranu nemovitost můžete obývat, je tam pořád 2. jednotka. Banka tedy úvěr může poskytnout, ale menší. Bere v úvahu cenu, kterou můžete z prodeje získat, kdybyste museli nemovitost prodat dříve i s břemenem.

Jak věcné břemeno zrušit

Věcné břemeno je nepřevoditelné a svědčí ve prospěch jen dané osoby, v jejíž prospěch bylo zřízeno. Proto je jedním ze způsobů zániku takového břemene smrt oprávněného. Jaké jsou ale všechny důvody zrušení nebo zániku věcného břemene užívání?

 • dohoda (stejně jako břemeno dohodou nejčastěji vzniká, stejně tak může i skončit - tedy písemnou dohodou mezi vlastníkem a oprávněným)
 • oprávněná osoba se stane spolumajitelem (jde o případ, kdy oprávněná osoba z věcného břemene koupí předmětnou nemovitost nebo podíl na této nemovitosti)
 • smrt (věcné břemeno nelze zdědit, proto zaniká smrtí oprávněného)
 • promlčení (Pokud oprávněný nevyužívá předmět věcného břemene po dobu 10ti let a nedomáhá se jej, lze toto právo promlčet.)
 • rozhodnutí soudu (Jedná se o ojedinělé případy, kdy je možné požádat soud o zrušení takového břemene, pokud ale existuje hrubý nepoměr mezi výhodou oprávněného a povinností povinného. Napadá mě varianta, kdy vlastník nemá sám kde bydlet a oprávněný vlastní jinou nemovitost apod. Nicméně je to otázka prokazování hrubého nepoměru a pokud soud rozhodne kladně, určí přiměřenou náhradu oprávněnému.)

Výmaz věcného břemene užívání z Katastru

Pokud chcete vymazat toto právo z katastru nemovitostí, stačí podat Návrh na vklad s 1.000,- Kč kolkem a přiložit příslušnou listinu - dohodu, rozhodnutí soudu, úmrtní list apod. To je standardní postup a dokonce nepotřebujete žádné formuláře, kterých je potřeba několik. Dnes lze využít službu Katastru nemovitostí (www.cuzk.cz), kde lze připravit návrh na vklad online a pak si již stáhnout výsledný návrh pro tisk.

Co dělat když nemám úmrtní list?

Bohužel se stávají případy, kde není k dispozici úmrtní list. Jeho ověřená kopie totiž slouží katastru jako doklad o smrti oprávněného. A protože je věcné břemeno nepřevoditelné, katastr automaticky po předložení úmrtního listu právo vymaže. Jenže jsou případy, kdy úmrtní list nemáte. Může dojít k tomu, že jste nemovitost koupili v dražbě, ale původní vlastník s vámi nekomunikuje. Nebo se stane to, že víte o smrti dané osoby, ale nikdo z pozůstalých tento dokument nevlastní. Co teď?

Nejčastěji se doporučuje oslovit všechny notáře v dané lokalitě s dotazem, zda neřešili dědictví po dané osobě. Úmrtní list totiž vydává matrika a vy nevíte, kde se daný případ řešil. Proto vás právě notář může nasměrovat.

Není ale také výjimečné, že daná osoba zemřela v některém z ústavů nebo pečovatelských domů na druhém konci republiky. Pak ale úmrtní list nemusela vystavovat matrika v místě bydliště. Na katastru nemovitostí mi poradili variantu, že se můžete také obrátit s žádostí na okresní soud, zda vám může zjistit informaci o notáři, který dědictví řešil.

A teď to nejlepší nakonec. Pokud úřady pracují tak jak mají, může se stát, že nebudete úmrtní list vůbec potřebovat. Správně by se totiž informace o úmrtí dané osoby měla objevit v evidenci obyvatel. Do této evidence mají přístup i pracovníci Katastrálních úřadů a pokud v evidenci tato informace existuje, nemusíte nic dokládat. Pokud ovšem k úmrtí došlo v nedávné historii (v řádu dní a týdnů), nemusí tato informace v registru ještě být.

Tak hodně štěstí s úřady!

 

Sdílejte článek na sociálních sítích
 
 
  

33 Reakce

 1. Dobry den,vyklad dobry,ale zakon je na nic.protoze nechrani majitele .Co kdyz ten,co ma vyuzivat vec.bremeno se odstehoval,byt.jednotku vybydlel,nechal odpojit elektrinu,neni tam voda,protoze ji nevypustil a mraz roztrhal trubky,tim padem vytopil mistnosti,netopi se tam a ani nevetra a tim nici nas majetek -ma zamcene mistnosti uz je to 5let.Myslim,ze je vic lidi,kteri doplatili na tak spatne vymysleny zakon,a nikdo se nezamysli nad tim,ze i matka se muze chovat hnusne a delat naschvaly .V nasem state slusny clovek nema zastani preji pekny den
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, ani právníci Vám nepomohli? Pokud se oprávněný z věcného břemene chová takto domnívám se, že existuje možnost, jak soudně takovéto chování omezit, případně i věcné břemeno zrušit (nebo požadovat náhradu škody). Pavel T.
 2. Dobrý den, dotaz se týká věcného břemene manžela - doživotní osobní služebnost užívacího práva na nemovitost a je převoditelné na další možné majitele (břemeno se vztahuje se na dům, pozemek pod ním, i zahradu - zkrátka na celou nemovitost). Jsem majitelka jedné poloviny nemovitosti, kterou nehodlám prodat. Bohužel majitelka druhé poloviny se dostala do exekuce a její polovina půjde do dražby. Dům, v němž žiji se svojí rodinou. je jedna bytová jednotka. Jakým způsobem by bylo možné manželovo věcné břemeno zrušit (osobně ho rušit nechci a manžel se ho nevzdá)? (Tím nemyslím nejčernější scénáře.) Děkuji mnohokrát za odpověď.
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, Marie. Dost bych se divil, že doživotní břemeno užívání lze převést na další možné majitele. Samozřejmě platí, že když se nemovitosti prodá, služebnost automaticky přejde. Nicméně nelze toto věcné břemeno převést třeba na děti. Jinak věcné břemeno lze zrušit pouze v případě smrti nebo dohodou. Zde vidím problém v tom, jak píšete, že Váš muž se jej nikdy nevzdá. Šanci vidím v tom jít do dražby a koupit si 2. polovinu domu. Myslím si, že nikdo jiný o tuto polovinu mít zájem nebude a pokud ano, tak to budou spekulanti, kteří se Vás pak budou snažit z domu "vyštípat" nebo Vám tu polovinu budou chtít draze prodat. Díky věcnému břemeni se domnívám, že ta polovina bude relativně "levná" a byla by škoda toho nevyužít. Pokud již v tom domě bydlíte, určitě to zvažte a věcné břemeno neřešte.... Pavel Tomek
   • Pane Tomku, mnohokrát Vám děkuji za cennou informaci. Skutečně ve smlouvě je uvedeno: (Pan) všechny služebnosti uvedené v tomto článku smlouvy přijímá a současní i případní budoucí vlastníci uvedených nemovitostí, včetně jejich součástí, jsou a budou povinni tyto sjednané služebnosti strpět. Všechny uvedené služebnosti se sjednávají jako bezúplatné. Osobní služebnosti sjednané v čl II této smlouvy vzniknou dnem jejich vkladu do katastru nemovitostí na základě pravomocného rozhodnutí Krajského úřadu pro ..... kraj, katastrální pracoviště ...., o povolení vkladu. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, tímto dnem jsou smluvní strany svými podpisy vázány.
   • Dobrý den, děkuji mnohokrát za cennou informaci. Do dražby jít musíme. Ve smlouvě (věcné břemeno) je skutečně uvedeno, že "pan všechny služebnosti uvedené v tomto článku smlouvy přijímá a současní i případní budoucí vlastníci uvedených nemovitostí, včetně jejich součástí, jsou a budou povinni tyto sjednané služebnosti strpět. Všechny uvedené služebnosti se sjednávají jako bezúplatné." Ještě jednou Vám děkuji za vaši odpověď. A budu doufat, že se štěstí bude držet při nás.
  • Dobrý den prosím vás, myslíte že je možnost zrušit vecne břemeno? Matka má doživotní užívání. Ale sestra jí zmanipulovala, vzala k sobě a teď musíme umožnit aby k nám jezdil do domu kdo chce, protože má klíč od domu, nevíme komu ho dá, má volný přístup ke společným místnostem, a jakože posílá pro svoje věci. Matka se v tomto případě chová hnusně a mstí se.
   • Pavel Tomek
    Dobrý den, poraďte se s právníkem, ale věcné břemeno slouží osobě, které bylo zřízeno. Nikomu jinému. Pokud tam maminka vůbec nejezdí, můžete zkusit zrušit věcné břemeno soudně... Jinak pokud tam posílá různé cizí lidi, klidně bych párkrát zavolal policii, že to může být nějaký zloděj apod... a požadovat ať se dotyčný prokáže právem k užívání (nájem apod.). To ti lidé nikdy nedoloží a určitě je to přestane časem bavit. Pavel T.
 3. Dobrý den,jsem rozvedená a 8 let jsme řešili s bývalým manželem SJM,až nyní 4.6.2020 souhlasil vyplacení poliviny rodinného domu podle znaleckého soudního posudku a vyplacení částky,tuto částku jsem řešila s přítelem,který mi polovinu domu zafinancuje,budeme to řešit vécným břemenem a prosím o radu zda když já budu majitelkou domu,přítel bude mít věcné břemeno,zapsané na katastru,pokud by přítel zemřel a má dvě děti,jestli tyto mohou žádat vyplacení dědictví po mně,nebo mých dětech.Děkuji za odpověď
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, toto je spíše dotaz na právníka. To bohužel nejsem. Nicméně se domnívám, že nárok na vyplacení dědictví zde nevzniká. Věcné břemeno doživotního užívání, které dáte příteli, bude jen pro něho. Jeho smrtí zanikne. To by musel asi podíl na nemovitosti získat do vlastnictví a pak by děti měly na tento podíl nárok. Teoreticky by mohly děti vznést nárok na peníze, které investoval do nákupu nemovitosti... Nicméně bych doporučil se obrátit na advokáta, který Vám případně i smlouvy správně nastaví. Pavel T.
 4. Dobrý den. mám zapsáno na katastrální úřadě zřízení věcného břemene stezky a cesty ve prospěch oprávněného a každého dalšího vlastníka. Mám dva dotazy. Existuje i v tomto případě zrušení břemene, pokud ho nebudu využívat po dobu 10 let? V případě že ano, jak to využívání mám dokumentovat. Druhý dotaz je tento. Zatím na neoplocené ploše chce soused umístit bránu a dát mi klíč. Vzniká touto situací něco pro mne to, že z původního vymezení budu používat jen část, kvůli bráně? Co když budu potřebovat větší průjezd, než je šíře brány? Moc děkuji za odpověď..
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, trochu komplikované dotazy na "neprávníka". Domnívám se, že věcné břemeno zapsané v KN smluvně, je tam zkrátka zapsáno a basta. Nevím, proč by po 10ti letech mělo zaniknout. Zejména, prodáte-li pozemek dalším a ti zase dalším, pořád tam právo stezky bude. Druhému dotazu moc nerozumím... myslíte, že soused neudělá bránu, ale pozemek oplotí a udělá branku jen pro pěší? Pokud máte právo cesty, musí Vás tam nechat určitě projet. Jaké jsou parametry, to už byste museli na právníka, ale stezka je stezka a cesta... to musí být na průjezd auta apod. Pavel T.
 5. Dobrý den, jsme s manželem vlastníci nemovitosti, a majitelé pozemku k němu přiléhajícímu. Na tento pozemek je věcné břemeno, právo chůze jízdy koňským povozem. Již 100 let je toto věcné břemeno zapsáno. Nikdy po této cestě majitel sousední nemovitosti nejezdil, nechodil, nevyužíval ji. Nyní tento starý pán zemřel a jeho syn nemovitost prodává, proto jsme ho poprosili o podepsání dohody o zrušení věcného břemene. Odmítl s tím, že si to máme řešit s budoucím majitelem. Poradíte nám, jak jinak lze zrušit věcné břemeno? A ještě k tomuto pozemku, ten pokračuje a majitelem je jiný soused, který na tomto pozemku věcná břemena měl, ta samá a vůči stejným sousedům jako my a on je tam najednou nemá...... Jak je to možné? Děkuji za odpověď Jiřka
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, omlouvám se, ale pro člověka neobeznámeného s konkrétní situací na místě, je Váš výklad hůře pochopitelný :-) Asi bych potřeboval plánek... nicméně... Nezmiňujete se, zda bylo věcné břemeno ve prospěch zesnulého souseda nebo tak jak to bývá dnes zvykem, ve prospěch majitele určitého pozemku. Pokud by sloužilo věcné břemeno pro určitou osobu, lze jeho výmaz zařídit přímo přes Katastr nemovitostí s doložením Úmrtního listu. Takto je to např. u zrušení věcného břemene doživotního užívání. Jinak se ruší věcné břemeno dohodou a výjimečně i soudně. Důležité bude asi to, jak může majitel sousedního pozemku na ten svůj přistupovat. Má-li přístup zajištěn třeba z veřejné komunikace, nebude Vám asi dělat problém se zrušením. Navíc nevím, jak tam fyzicky ta cesta probíhá, zda ji využívají jiní apod. Doporučil bych návštěvu právníka, kterým Vám poradí a případně připraví i smlouvy. Pavel T.
  • Dobry den, muj dotaz se tyka vecneho bremene na dome, ktery nam (mne a me sestre) odkazali nasi rodice Darovaci smlouvou. Tatinek zemrel a maminka v dome nezije (vzhledem k jejimu zdravotnimu stavu nyni zije v penzionu s pecovatelskou sluzbou). Moje sestra se stala jeji opatrovnici. Ja ziji mimo uzemi CR. Sestra nyni dum trvale obyva. Je mozne, aby si moje sestra, popr. dalsi clenove jeji rodiny (manzel, syn) zridili v tomto dome bez meho vedomi trvalou adresu? Na koho se mohu obratit, kdo je kompetentni osoba sdelit mi tuto skutecnost, zda k tomu jiz nedoslo?Popr. ktery zakon to kompetentni osobe uklada? Muzeme zrusit vecne bremeno maminky na dome, abychom se se sestrou mohly majetkove vyporadat? V nasem pripade je mozne pouze vyplaceni me poloviny. Dekuji Vam za pomoc v techto otazkach a Vasi odpoved.
   • Pavel Tomek
    Dobrý den, zřídit trvalý pobyt si asi mohou, ale z toho nemusíte mít strach. Je to jen evidenční údaj a nijak se nedotkne Vašeho vlastnického práva k domu. Navíc tam nebydlíte, takže kdyby měli dluhy a chodili tam exekutoři, mohla by s tím mít spíše problémy sestra, která tam žije... Zrušit věcné břemeno maminky, když je maminka ještě na živu, lze pouze dohodou. Tzn. museli byste navštívit maminku (třeba i s notářem) a smluvně by se toto věcné břemeno z Katastru zrušilo. Pokud daná osoba nežije, vymazává se věcné břemeno doložením úmrtního listu na Katastr nemovitostí spolu s prohlášením, že daná osoba nežije. Následně se pak můžete se sestrou vypořádat... tj. ideálně prodat jí svůj podíl (polovinu). Daň z nabytí se dnes neplatí, takže by to žádné další náklady asi neobnášelo. Pavel T.
 6. Dobrý den, vlastním rodinný dům s příslušnými pozemky. Dům i pozemky jsou zatíženy věcným břemenem užívání mého otce. Nyní jsem uzavřel s otcem darovací smlouvu, kterou daruji otci 1/2 domu i pozemků a kterou současně tím ruším věc. břemeno. Je možno jediným návrhem na vklad udělat vklad nemovitostí do katastru a zároveň vymazat věcné břemeno? Velmi předem děkuji.
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, je-li to v jedné smlouvě, tak to půjde asi zapsat na 1 návrh. Ale to Vám nejlépe poradí právník, který smlouvu připravoval. Pavel T.
 7. Dobrý den, kupujeme pozemek, na kterém je věcné břemeno užívání pro paní, která je už téměř 100 let po smrti. Nikdo břemeno nevymazala a úmrtní listy nemáme... Jak správně postupovat? Děkuji
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, to bude asi trochu detektivní práce. Zkusil bych přes matriku nebo ještě lépe přes notáře. Zkuste podle posledního místa trvalého bydliště dotyčné osoby najít notáře, který zpracovával dědictví. Vím, že je to 100 let, takže to asi tak lehce nepůjde. Případně se zkuste poradit s právníkem, zda by nešla podat žaloba k soudu na zrušení věcného břemene. Pak bych předpokládal, že soud budě vědět, jak takové informace ověřit např. přes matriku. Vám tyto informace asi nebudou chtít sdělit. Pavel T.
 8. Dobrý den rodiče bratrovi v roce1988 darovali dům a zřídili pro sebe a mne doživotní břemeno užívání půlky domu.otec zemřel,mamka žije v domově důchodců.ja se vdala a odstěhovala před 20 lety,a tuto část užívala jen při návštěvách mamky a asi měsíc pri stěhování.bratr tvrdí že už nemám na nic nárok,tuto část domu opravil a nastěhoval tam dceru.te chce nyní celý dům darovat.mam ještě na něco nárok nebo už je zápis v katastru jen symbolicky. Moc dekuji
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, je potřeba se obrátit na právníka, ale jak to tak vidím, tak je to spíše symbolické. Dokonce bych očekával, že bratrovi někdo poradí, aby dal žalobu k soudu na zrušení věcného břemene. Vím, že tato možnost existuje, pokud dotyčná osoba nemovitost nevyužívá... Pavel T.
 9. Dobrý den. Máme zájem o koupi pozemku na kterém je věcné břemeno užívání jednou osobou. A ptám se, když je na pozemku ovocný sad, čí je úroda nebo mohu stromy pokacet? Pak je tam bazén, skleník, garáž mohu tyto věci používat nebo odstranit?Povolení na garáž není. Na pozemek může pouze osoba která má věcné břemeno užívání, ale nikdo z rodiny nebo přátel - je to tak? Děkuji. Petr
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, Petře. Odpověď asi nebude tak jednoduchá a obrátil bych se na právníka. Bude nutné získat z Katastru nemovitostí listinu, která danou osobu k užívání opravňuje. S tímto dokumentem se pak obraťte na právníka, který Vám jistě poradí jak je to správně a také Vás upozorní na všechna úskalí takového vlastnictví. Nevím např. čí jsou ty stavby na pozemku apod. Pavel T.
 10. Dobrý den. Dcera má byt,je jeho vlasníkem,pro mě a moji manželku zřídila věcné břemeno až do smrti pro oba dva má možnost toto věcné bředono zrušt,když bylo řádně podáno na KÚ a řádně zaplaceno(2000 KČ) a ještě do kdy se musí KÚ vyjádřit k platnosti tohoto věcného břemene? Děkuji, S pozdravem Ing.Pavel Taufer,CSc
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, nemějte strach. Katastr zapisuje tyto věci obvykle do 30 dnů, ale dcera ho sama zrušit nemůže. Buď byste jí museli podepsat dohodu nebo Vás tam odsud nedostane a Vy můžete v klidu byt užívat. Pavel T.
 11. Dobrý den.Rád bych se vás zeptal - moji rodiče na mě v minulosti převedli byt v osobním vlastnictví s věcným břemenem dožití.Otec zemřel již před 10 lety.Matku jsem si přistěhoval do svého bytu abych se o ni mohl postarat.
 12. U otce je mi řešení VB jasné ale jak mohu zrušit věcné břemeno u matky?Předem děkuji za radu.Šulc
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, takové věcné břemeno lze zrušit dohodou smluvních stran. Tzn. zavoláte právníkovi, pošlete mu tu původní smlouvu, kde se věcné břemeno zřídilo a on Vám připraví dohodu o zrušení věcného břemene. Spolu s návrhem na vklad a kolkem 2.000,- Kč zanesete na Katastr a do měsíce bude vymazáno :-) Pavel T.
 13. Dobrý den, před lety jsme koupili byt a zřídili jsme věcné břemeno na matku, která byt užívá. Od září nastupuje do domova s pečovatelskou službou a byt už užívat nebude. Vlastník jsem já s manželkou. Můžete poradit jaký způsobem zařídit zrušení věcného břemene dohodou a co je k tomu potřeba? Byt chceme v budoucnu prodat. Děkuji. Milan Š.
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, takové věcné břemeno se ruší dohodou. Navštivte právníka, vezměte s sebou výpis z katastru a původní smlouvu o zřízení věcného břemene a on vám dohodu připraví. Spolu s maminkou podepíšete (ověřené podpisy) a podáte na Katastr (2.000,- kolek). Do měsíce bude vymazáno. Pavel T.
 14. Dobrý den, máme možnost koupit dům, ale tento je vázán věcným břemenem babičky majitele. Babička sice už bydlí v domově důchodců, ale kvůli rodinným sporům naschvál odmítá podepsat dohodu o výmazu věcného břemene. Je nějaká možnost to provést bez jejího souhlasu, když nemovitost už neužívá? Děkuji.
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, zrušit věcné břemeno lze dohodou (což odmítá) nebo zanikne smrtí. Vím ale, že existuje varianta soudní cesty v případě, že právě dotyčná je v domově důchodců nebo roky žije mimo nemovitost, o tu se nikdo nestará, chátrá apod. Je to na právní radu. Asi bude záležet na situaci, ale možnost bych zde viděl... Pavel T.

Napište komentář

Menu
ADOL
Přihlášení