Katastr nemovitostí opět zasahuje – blokuje desítky tisíc lidí

Katastr nemovitostí (ČUZK) bez varování znemožnil přístupy desítkám tisíc lidí, firem a SVJ k informacím z
katastru. Ale to jste už možná zaregistrovali, ne? Tedy zejména pokud jste realitní makléř, právník, investor, účetní nebo pracujete v odvětví, kde je pro Vás práce s informacemi z katastru denní chléb a pokud jste využívali nějaký nástroj, který Vám tu a tam pomáhal informace z katastru zpracovávat a tím vám ulehčoval práci.

Pokud Vám tedy tento krok katastru komplikuje život, tak to si uvařte rovnou silnou kávu a vyhrňte si rukávy. Nazdory různým proklamacím o digitálním věku se vrátíme zpět k ruční práci. A že si vyčítáte, že vám tato plánovaná změna unikla? Kdepak, vše se stalo bez varování, bez jakékoliv informace na webu Katastru, v médiích, zkrátka vůbec nic Katastr nekomunikoval. Nikomu! Proč? Protože nemusí…

Proč se to vlastně stalo a jak to ovlivní fungování těchto subjektů a celkově realitní trh?

Podívejte se na naše nové video:

Celý rozhovor si můžete jako vždy poslechnout i jako podcast...

Co se vlastně stalo?

Pokud jste při Vaší práci za poslední dny žádnou změnu nezaznamenali, můžete být v klidu. Asi používáte náhledy na Katastr příležitostně nebo to děláte osobně, ručně.

Pokud Vám ale přestala fungovat nějaká vaše aplikace, hlídač nemovitostí, něco se pokazilo ve vašem interním systému, může za to nové “vylepšení” katastru nemovitostí. Ten totiž nasadil na nahlížení do katastru software, který brání jakémukoliv automatickému zpracování dat. A co je super, tak je to založené na bázi umělé inteligence, takže se to dokáže učit. Konečně někdo přišel na pořádné využití AI...

Proč se to stalo?

Proč to katastr udělal? Buďme upřímní, je to zcela logický krok. Katastr se již roky snaží bránit proti robotům, kteří vytěžují data z Katastru a získávají tak informace o nemovitostech a osobní údaje o vlastnících nemovitostí, které pak používají k různým účelům. Někteří pro vlastní potřebu k rozesílkám dopisů, kde nabízí výkupy domů, bytů, zemědělské půdy apod. Jiní je prodávají dál, čímž porušují katastrální zákon. Roboti dokáží zahltit jakýkoliv systém třeba i stovkami tisíc dotazů za den.

Bohužel se to dotklo i těch lidí a firem, kteří měli na katastr napojené své nástroje a interní systémy a protože je nikdo nevaroval, byli odříznuti všichni najednou. I když potřebují třeba jen jednotky informací denně. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Ještě k tomu v době voleb, možná aby to prošlo nenápadně bez povšimnutí…

Pravděpodobným důvodem je i tlak dalších úřadů, např. Úřadu na ochranu osobních údajů, aby se takovému zneužívání osobních údajů zabránilo. Tento úřad totiž bdí nad tím, aby byla implementována unijní nařízení. Dokonce si dovedu představit, že tlak na dané úřady v posledních měsících vzrostl díky medializaci “flipování podílů”, které pravděpodobně eskalovalo reakci úřadu.

Může něco takového katastr udělat?

Katastr uvádí, že aplikace je určena pro interaktivní práci uživatelů a jakékoliv automatizované zpracování dat není dovoleno. V podmínkách užívání je uvedeno, že úřad negarantuje dostupnost aplikace a může měnit rozhraní bez předběžného upozornění. Z pohledu katastru je tento krok oprávněný, ale je to správné vůči veřejnosti?

Praktické problémy pro SVJ

Tisíce SVJ potřebují sledovat změny vlastnictví jednotek v bytových domech. Vlastníci často nehlásí SVJ prodej svého bytu, což komplikuje správu. Katastr nemovitostí dosud nenalezl řešení, jak si mohou lidé nebo společnosti sledovat změny na katastru u nemovitostí, které jim nepatří.

Možnosti sledování změn

Katastrální zákon umožňuje sledovat za úplatu pohyby na nemovitostech pouze vybraným osobám. Placení správci SVJ nemají právo si tuto službu pořídit, což je nesmysl. Katastr doporučuje, aby si někdo z domu pořídil hlídání na svoji osobu, což je nedostatečné řešení.

Dopad na realitní makléře

Realitní makléři potřebují sledovat změny na nemovitostech, které prodávají. Jakákoliv změna může ovlivnit prodej. Makléři nyní budou mít problém, protože nemohou legálně získat potřebné informace z katastru.

Co se dělo před třemi lety?

Přitom se před 3 lety, na měsíc přesně, Katastr o znepřístupnění dat pro roboty již pokusil. Tehdy alespoň uveřejnil tuto informaci 3 týdny předem, malým písmem na svých stránkách, čehož jsme si v ADOLu všimli a naše odběratele na Youtube jsme o této skutečnosti jako první informovali.

Nedostatek komunikace

Když to tedy shrnu. Aktuálně není možné z nahlížení do Katastru získat, a to ani poloautomatizovaně, jakákoliv data, která pro Vás doposud získával třeba váš software nebo veřejná služba. Poloautomatizovaně znamená to, že máte nějaký program, který při práci používáte a místo toho, abyste klikli na tlačítko a program vám nějakou informaci “stáhnul” a uložil do počítače, tak nyní budete muset vše ručně opisovat.

Věřím tomu, že za to nemohou samotní úředníci na Katastru nemovitostí. Rozumím tomu, že jsou zde proto, aby se řídili zákonem a vyhláškou, která jim často svazuje ruce. I kdyby nakrásně rozuměli byznysovým potřebám lidí a podnikatelů. Přesto mě postup Katastru přijde neadekvátní. Tentokrát totiž takovýto zásadní krok nekomunikoval vůbec. Žádná tisková zpráva, žádné upozornění na stránkách ČÚZK nebo Nahlížení do Katastru.

Již před 3 lety jsem upozorňoval na to, že takovýto postup je absurdní. Běžným postupem v technologických záležitostech je zveřejnění záměru a medializace takové změny vůči veřejnosti. Běžným postupem je pak nasazení “nové verze” systému s možností využívání,  po určitou dobu např. 1 - 3 měsíce, podle závažnosti systémové změny, starší verze systému. Bohužel chování většiny úřadů je v České republice velice podobné. Zkrátka… “My jsme úřad, uděláme si to jak chceme a kdy chceme a vy se přizpůsobte.” Podle Katastru prý navíc nejde o žádnou změnu systému, ale došlo pouze k nasazení lepší verze blokovače robotů.

Hledání řešení

Znovu opakuji, že nezpochybňuji zákonnost postupu Katastrálního úřadu a neházím vinu na úředníky. Ohrazuji se proti nesystémovému způsobu a formě zavedení takového zásadního opatření a to bez jakékoliv komunikace vůči veřejnosti a to jak laické, tak i odborné. A je za mě zcela irelevantní, zda k tomuto kroku přistoupil Katastr sám z vlastní vůle nebo byl k tomu “dotlačen” jinými úřady nebo např. ministerstvem.

Již dlouhou dobu jsme oficiálními šiřiteli dat z Katastru nemovitostí a jako jedni z mála v zemi poskytujeme zájemcům legální cestou data, která firmy a lidé potřebují ke své činnosti. S Katastrem nemovitostí jsme v pravidelném kontaktu, ale ani před 3 týdny na osobní schůzce, jsme o tomto kroku nebyli informováni. Kromě toho jsme se dozvěděli, že od 1.7. 2024 dochází ke změnám v ceníku služeb za poskytování dat z Katastru nemovitostí. Ani tato informace doposud nebyla nikde zveřejněna, takže o tom veřejnost vůbec neví. K tomu budeme publikovat v nejbližší době další informace, takže určitě sledujte náš Youtube kanál nebo BLOG.

Přístup Katastrálního úřadu k těmto postupům jsem kritizoval již před 3 lety. A protože se v rámci naší činnosti věnujeme i osvětě a vzdělávání, zaslal jsem 30. 5. 2023 na Katastrální úřad návrh, abychom (i vzhledem k naší aktivitě v rámci šíření dat) zahájili určitou osvětu o práci Katastru nemovitostí. Předpokládal jsem totiž, že úřady na tyto aktivity nemají kapacity nebo finanční prostředky. Chtěl jsem lidem ve videích a v článcích přinášet informace o tom, jak katastr pracuje, jak fungují určité postupy v řízeních, jaké se dělají nejčastější chyby v podáních apod. Bohužel jsem za celý rok neobdržel jakékoliv vyjádření.

Domnívám se totiž, že právě komunikace mezi úředníky a odbornou veřejností (společnostmi poskytující služby, oborovými organizacemi (např. Asociace realitních kanceláří, Česká advokátní komora, Komora odhadců apod.) může předcházet takovým excesům a může pomoci nacházet řešení, která umožní naplňovat úředníkům literu zákona a podnikatelům reálně fungovat v tržním prostředí státu. Za mě by se mělo jednat o vyvážený vztah obzvláště, když jsou tyto úřady placeny i z našich daní a poplatků.

Vytvoření pracovní skupiny

Po setkání se zástupci Katastru nemovitostí jsem se rozhodl, že budu iniciovat zřízení určité “virtuální mezioborové pracovní skupiny”. Jejím cílem by bylo zjistit, jaké údaje potřebují získávat z Katastru nemovitostí lidé a firmy v jednotlivých oborech, což jim často nařizuje určitý zákon či vyhláška. Následně by tato skupina mohla předložit Katastru své požadavky a hledat s úřadem cesty, jak tato data získávat. Nebude to proces asi jednoduchý a určitě ne rychlý, ale vzhledem k trendu v oblasti vývoje ochrany osobních údajů je nutné již nyní, tato jednání zahájit. Patří-li tedy váš obor k těm, kde potřebujete pracovat oficiálně s daty z Katastru, ale nemáte zatím takovou možnost, tak nám určitě do ADOLu napište. Třeba společně najdeme smysluplné a reálné řešení.

Sdílejte článek na sociálních sítích
 
 
  

Bez komentářů.

Napište komentář

Menu
ADOL
Přihlášení