Video: Jak se nezbláznit z pronájmu – JUDr. Oldřich Platil

Pronájem nemovitosti, výběr správného nájemníka, zákonné povinnosti pronajímatelů i nájemníků, výpověď smlouvy i vystěhování neplatičů - to jsou věčná realitní témata. Někdo se s pronájmy pere sám, jiný využívá služeb správců nemovitostí. V poslední době se množí služby, které za určitý poplatek řeší problémy vlastníků. Vezmou si do správy vaši nemovitost, o pronajímání se kompletně starají a vám pak platí nájem snížený o svoji provizi. Jaká je dnes situace na trhu s nájemním bydlením a v čem jsou tyto služby výhodné pro vlastníky?  O tom jsem se bavil s majitelem realitní kanceláře a provozovatelem služby Renta365, JUDr. Oldřichem Platilem.

V rozhovoru, mimo jiné, řešíme právní problematiku pronájmů. Diskutujeme o povinnostech nájemníků i vlastníků nemovitostí, rozebíráme výhody a nevýhody nájemních smluv na dobu určitou i neurčitou, navyšování nájemného apod. Olda Platil v rozhovoru prozradil, že lidé často ve smlouvách používají nevymahatelné podmínky. Například kouření nebo chování domácích mazlíčků, nelze dnes nájemníkovi zakázat. Stejně tak zřízení trvalého pobytu. A jak je to s opravami a údržbou? Jakou opravu má nájemník právo požadovat po majiteli nemovitosti a co si musí zajistit sám?

JUDr. Platila jsem se také ptal na zkušenosti s neplatiči a přebíráním bytů. I přesto, že ve videu poskytuje tipy jak se neplatičů zbavit, tak uvedl, že přes 97% jejich nájemníků jsou lidé, kteří platí nájemné a dodržují své povinnosti. Přesto jsme narazili na to, že největším problémem vlastníků nemovitostí je to, že neumí řádně sepsat a doručit výpověď svému nájemníkovi. Jak správně postupovat se dozvíte v závěru videu.

Více již v novém rozhovoru…

Přehrajte si celé video na youtube...

ADOL Odběr videí Youtube

Poslechněte si rozhovor formou podcastu nebo stahujte jako mp3 ...

 

Co se ve videu dále dozvíte a zhruba v jakém čase:

00:20 Představení hosta – JUDr. Oldřich Platil – Renta365

01:10 Pronajímat nemovitosti se v Česku stále učíme

02:00 Správu pronájmů začíná nabízet stále více společností

03:00 Kdo jsou klienti takových služeb – investoři, staří lidé apod.

04:25 Nájemníci si často dovolí na majitele více než na agenturu

05:10 Po dohodě je možné, aby nájemník neměl vůbec kontakt na majitele

05:35 Společnosti se za 10-15% z výše pronájmu starají o všechno

07:40 Dnes mají nájemníci větší práva než vlastníci

08:25 Pronájmy domů a bytů řeší Občanský zákoník

09:00 Některá ustanovení nepadají na všechny případy – chaty, právnické osoby, AirBNB apod.

10:40 Správcovská firma má často propracovanější systém prověřování nájemníků

11:50 U zadlužených zájemců lze považovat vyšší nájemné

12:20 Prověřovat nájemník je dobré na sociálních sítích

13:00 Nájemní smlouva neřeší všechny problém, ale je nutným základem (pojistka)

13:55 Nový Občanský zákoník mění staré vztahy, které byly uzavřeny před účinností NOZ

15:30 Délka nájemného – doba určitá vs neurčitá

16:00 Lidé často dělají chybu, že uzavírají smlouvy na dobru určitou s výpovědní lhůtou

18:20 Krátkodobé tříměsíční smlouvy de facto obcházejí zákon

19:40 Pokud nájemník setrvá 3 měsíce v nájmu po skončení smlouvy, smlouva se prodlužuje

20:40 Základ je budování vztahu s nájemníky

21:30 Nájemné má být placeno do 5. dne v daném měsíci

22:45 Nezaplacení nájmu nemusí být vždy záměr

23:50 Upozornit nájemníka na nezaplacení nájmu je dobré již 1-2 dny po termínu

24:25 Kauce může být až trojnásobek nájmu

26:00 Zákon ukládá, že kauce musí být úročena

26:55 Renta365 stanovuje výši kauce dle typu nemovitosti a případně zvířat v bytě

27:45 Navyšování nájmu u smlouvy na dobu určitou nelze, další se uzavře vyšší

28:20 U smlouvy na dobu neurčitou můžeme navyšovat 1x ročně dle inflační doložky

29:20 Navyšování nájmu je omezeno

30:00 Smlouvu na dobu neurčitou lze také zrušit, pokud potřebujete nemovitost pro sebe

31:05 Notářský zápis s přímou vykonatelností lze využít, ale jde o projev nedůvěry

34:15 Pronajímatel je povinen předat nájemníkovi byt v obyvatelném stavu

35:25 Ideálně se pronajímá nezařízený byt vybavený pouze kuchyňskou linkou

36:25 Další povinností je nerušené užívání bytu

36:40 Pronajímání nemovitosti načerno je lehce odhalitelné, např. má-li nájemník převedeny energie na sebe

37:20 Majitel zajišťuje nutné opravy

38:00 Nařízení vlády z roku 2015 říká, co si všechno má platit nájemce

38:50 Revizi plynového kotle zajišťuje vlastník, ale platí jej nájemce

39:55 Při pronájmu musí majitel nájemníkovi předat energetický štítek

41:05 Štítku se lze vyhnout předáním vyúčtování energií za poslední 3 roky

42:05 Hlavní povinnost nájemce – platit nájem – nejčastěji porušovaná povinnost

42:30 Nájemné se skládá: čistý nájem + fond oprav + energie (el. + plyn) + zálohy a poplatky spojené s užíváním bytu

43:03 Energie je ideální převádět na nájemce

45:10 V nájemní smlouvě je dobré si zajistit min. 1x za 3 měsíce vstup do nemovitosti na kontrolu – stav nemovitosti, energie

47:15 Nájemník má povinnost vrátit byt ve stavu, v jakém jej přebíral

48:00 Vlastník nemůže zakázat nájemníkovi kouření v bytě, maximálně si mohu zvednout zálohu (kauci)

49:45 Je třeba hledat nájemníka, který plní dohodnuté podmínky

50:45 Zákon říká, že nájemník má právo v bytě chovat zvířata

52:50 Trvalé bydliště si dnes může v bytě nájemník zřídit dle zákona – výhoda kvůli školce, volební právo, lékař

54:15 Exekutor může vstoupit i do nemovitosti bez trvalého bydliště pokud se domnívá, že tam má dlužník osobní věci

55:15 U spolubydlení je nutný souhlas vlastníka – důležité zanést do smlouvy nájemní

55:45 U podnájmu není nutný souhlas majitele, pokud nájemník podnajme jen část bytu (studenti) – měl by informovat majitele

57:00 Historky z praxe – pěstování konopí v nemovitosti, zvířata

59:30 Hrubé porušení smlouvy – výpověď do 3 měsíců (neplacení nájmu, napadání)

1:00:00 Zvlášť závažné porušení – neplacení nájmu celkem 3 měsíce – okamžitě

1:01:45 Vystěhovat nájemníka z bytu soudně může trvat i 2 roky

1:02:20 V případě neplacení nájmu začít okamžitě jednat, nedůvěřovat

1:02:45 Před podáním výpovědi je nutné vždy nájemníka upozornit na chybu

1:03:30 Nájemní smlouva by měla obsahovat způsoby doručování písemností (10. den po uložení na poště, odepření převzetí apod.)

1:05:10 Ve výpovědi je nutné uvést důvod výpovědi

1:05:30 Nájemníka je nutné informovat, že pokud nesouhlasí, může se obrátit na soud

1:07:50 Funguje pozitivní motivace – prominu vám část dluhu, pokud mi byt předáte do týdne apod.

1:10:00 Přes 95% nájemníků platí včas a chtějí vše řešit smírem

Sdílejte článek na sociálních sítích
 
 
  

1 Reakce

  1. Zdravím, bylo to super a velmi přínosné. Mimochodem, Olda má velmi výstižné jméno. Hezký den Staňková Z.

Napište komentář

Menu
ADOL
Přihlášení