Video: Insolvence pro realitní investory – novinky od 1.6.2019 – Martin Zástěra

Investujete do nemovitostí a přijde vám na dražbách málo příležitostí? Objem vyhlášených dražeb rok od roku klesá a proto se někteří investoři soustředí více na zadlužené nemovitosti v exekucích nebo právě v insolvencích. Nicméně insolvenční proces není tak jednoduchý, jako koupě nemovitosti v dražbě. Navíc došlo novelou Insolvenčního zákona od 1.6.2019 k mnoha změnám. Změny se týkají nejen dlužníků, ale také právě potenciálních investorů.

Mgr. Martin Zástěra stál historicky na obou stranách... Pracoval pro insolvenčního správce, kde měl na starost správu dlužníků, ale také pomáhal dlužníkům s tím, jak na sebe insolvenci uvalit a jak zachránit maximum svého majetku. Martin na seminářích pro Adol už přes 2 roky učí investory nejen to, jak celý proces insolvence probíhá, ale také jak najít zajímavé investiční příležitosti. (Seminář: Insolvence jako investiční příležitosti) Vysvětluje, jaké jsou motivace jednotlivých účastníků insolvenčních řízení (věřitel, insolvenční správce, soud, dlužník, ostatní věřitelé), na jaké kroky by neměli investoři zapomínat, chtějí-li koupit nemovitost za lepší cenu.

Pokud se chcete o této problematice dozvědět více, určitě si rozhovor poslechněte. Mgr. Zástěra na skutečném příběhu z praxe například ukazuje, jak investor vydělal na nemovitosti v insolvenci 2 mil. Kč. Navíc pokud si myslíte, že podáním návrhu na insolvenci ztrácíte možnost komunikovat s dlužníkem a koupit jeho nemovitost na přímo, tak se mýlíte. K tomu ještě zbývá dost času až do té doby než....

Více již najdete v rozhovoru...

Přehrajte si celé video na youtube...

ADOL Odběr videí Youtube

Poslechněte si rozhovor formou podcastu nebo stahujte jako mp3 ...

 

Co se ve videu dále dozvíte a zhruba v jakém čase:

00:10 Představení Mgr. Martina Zástěry (AZ Legal)

00:30 Změny v insolvencích po novele od 1.6.2019 pro investory

00:54 Cílem zákonodárců bylo umožnit insolvenci více dlužníkům a vrátit je tak do ekonomiky

01:45 Prolomeno prokázání příjmů na splacení minimálně 30% dluhů

02:20 Od roku 2008 prošlo insolvencemi přes 150 tis. lidí

03:00 Očekává se nárůst z 20 tis. insolvenčních případů ročně o 50-100%

04:00 V rámci dědictví mohou dlužníci získat nemovitost v průběhu insolvence

04:45 Zatím se neprojevuje nárůst počtu dlužníků s nemovitostmi

05:20 Stejně jako před dražbou, lze odkoupit nemovitost od dlužníka před rozhodnutím soudu o schválení insolvence

06:15 Do rozhodnutí soudu může dlužník situaci ovládat a návrh stáhnout

07:00 Po rozhodnutí soudu o prohlášení úpadku již rozhoduje o všem insolvenční správce

07:50 Dlužníci často od poradců nedostanou před vstupem do insolvence všechny informace

09:00 Odměna insolvenčního správce při prodeji nemovitosti může být až 25%

10:10 Investoři například vykupují nemovitosti od dlužníků a nechávají je tam bydlet v nájmu

11:35 Mnoho dlužníků jsou spekulanti, kteří šli do insolvence záměrně s tím, že nesplatí dluh

12:10 Systém není nastaven tak, aby soudy a správci tyto nepoctivce odhalili

13:05 Vznikají nové možnosti: splatit 60% do 3 let, nebo max. do 5ti let, ale nemusí být 30%

13:50 Soud může schválit oddlužení i když dlužník nezaplatí ani 30%

15:30 Soudy pravděpodobně nebudou schopni kontrolovat snahu dlužníků splácet

16:50 Češi jsou vynalézaví v hledání cesty, jak zaplatit co nejméně

17:50 Ekonomický důsledek vstupu do insolvence dlužník často netuší

18:30 Cena nemovitosti v insolvenci může rapidně klesnout, vše ovlivňuje i věřitel

19:30 Dodnes existuje byznys oddlužovacích firem, které radí za provizi jak do insolvence

21:20 ADOL eviduje v exekucích 360 tis. nemovitostí a 60 tis. nemovitostí v insolvencích

22:00 Insolvence je další přirozenou fází procesu dluhů, často útěk před dražbou

22:40 Proces odkupu nemovitosti v insolvenci se oproti dražbám liší

23:30 Nákup nemovitostí v insolvenci lze řešit úvěrem, ale likvidní prostředky jsou výhodou

24:40 V rámci insolvencí je menší konkurence investorů než v dražbách

26:00 Motivace stran jsou různé: dlužník – insolvenční správce  - zajištěný věřitel

26:50 Pokud je investor rychlý a má peníze v hotovosti, může získat nemovitost za nižší cenu

27:35 Příklad z praxe – dům v Čakovicích

28:45 Zajímavé příležitosti lze najít, ale je to o práci a o pochopení procesů v rámci insolvence

29:40 Někteří investoři vstupují do obchodů formou odkoupení pohledávky

32:00 Věřitel nebo správce může napadnout zbavení se majetku dlužníka pod cenou

33:30 Insolvenční správci často nejsou schopni najít všechny dlužníkovi nemovitosti

35:10 Základem investic do insolvencí je hlídání případů v Insolvenčním rejstříku

35:50 ADOL nabízí monitoring insolvencí, ale k tomu je nutné mít i hlídač insolvencí

36:50 V rámci insolvencí je dobré také hlídat změny na katastru nemovitostí

38:30 Hlídač nemovitostí lze kombinovat s upozorněním na dražby

39:15 Úspěšnost investice závisí na tom, jak moc člověk důsledně sleduje daný případ

40:30 Je nutné vědět, které dokumenty v rejstříku jsou důležité

Sdílejte článek na sociálních sítích
 
 
  

Bez komentářů.

Napište komentář

Menu
ADOL
Přihlášení