Video: Dražby nemovitostí, předkupní právo, námitky, zmaření dražby, financování- Petr Sefzig – OKdražby.cz

Pokud se zajímáte o dražby nemovitostí, tak byste toto video měli vidět až do konce. Před kameru se mnou usedl Petr Sefzig, majitel a provozovatel portálu Okdražby.cz. Okdražby jsou jedním z největších elektronických dražebních portálů v České republice. Za rok se zde uskuteční 4-5000 dražeb movitých i nemovitých věcí. Tento dražební portál využívají desítky exekutorů ke konání exekutorských dražeb.

Petra Sefziga jsem vyzpovídal na několik zajímavých témat. Jedním z nich byly hypotéky a financování dražeb pomocí úvěrů. Prošli jsme také předkupní právo a dostali jsme se až k tomu, že předkupní práva mají v rámci dražeb různou "sílu". Neméně zajímavé pro mě bylo téma zmaření dražby v případě, kdy se dražitel "uklikne" nebo omylem přihodí nesmyslně vysokou cenu. Viděl jsem to již mnohokrát a Petr mi vysvětlil, proč není tak snadné, aby tento příhoz dražebník uznal za chybný.

V neposlední řadě jsme prošli různé tipy námitek, které můžete u dražby vidět. Proč jsou některé odhady nesmyslně vysoké a často staré.

Jak vidíte, vystřílel jsem na Petra spoustu otázek, na které mi trpělivě odpovídal skoro hodinu. Věřím, že některé z otázek napadly někdy i vás, ale běžně nemáme možnost se na všechno zeptat povolané osoby.

Více již v novém videu...

Přehrajte si celé video na youtube...

ADOL Odběr videí Youtube

Poslechněte si rozhovor formou podcastu nebo stahujte jako mp3 ...

 

Co se ve videu dále dozvíte a zhruba v jakém čase:

1:25 Okdražby.cz se zabývají zejména exekutoskými dražbami

1:40 Dražba Poldi Kladno za 140 mil.

3:05 Dražby movitých věcí. Jde o věci zabavené v rámci insolvencí nebo exekučně zabavené věci

4:00 Množství exekučně zabavených věcí se omezuje, náklady jsou vysoké a výtěžek je minimální

5:25 Financování vydražené nemovitosti hypotečním úvěrem a problémy s ním spojené

7:30 Největší problém u financování hypotečním úvěrem je riziko zmaření dražby

8:00 Pokud dojde ke zmaření dražby musí původní vydražitel doplatit rozdíl mezi částkou původně vydraženou a nově vydraženou

9:00 Náklady na zmařenou dražbu

10:50 Exekutor musí vymáhat dlužnou částku od původního dražitele, aby nebyl krácen ani věřitel ani dlužník

11:40 V rámci insolvence je financování hypotečním úvěrem více běžné

12:20 Na OKdražby.cz probíhají i dražby pro insolvenční správce

13:15 Zajištění věřitelé se často málo starají o své pohledávky

14:00 Elektronické dražby jsou transparentní a představují 92% všech dražeb

15:40 Výhodou elektronické dražby je efektivita a anonymita

16:40 Základním problémem investora laika jsou jeho nereálné představy

17:00 Odhadní cena pro dražbu většinou není rovna reálné tržní ceně v daném čase

17:30 Problém je, že dlužníci nevpouští znalce při místním šetření do nemovitostí

18:45 Nesoučinnost dlužníků hraje v jejich neprospěch

19:20 Znalecké posudky mohou být také relativně staré, takže cena neodpovídá realitě

20:00 U veřejných a opakovaných dražeb musí být znalecký posudek mladší 6 měsíců

20:15 O novém odhadu v exekuci rozhoduje exekutor na návrh zajištěného věřitele

 

21:50 Námitky po elektronické dražbě

22:20 Co když omylem přihodíte víc než jste chtěli

23:15 O přijetí námitky po elektronické dražbě rozhoduje exekuční soud

24:20 Exekutor námitku z principu nepřijme, protože by mohl poškodit ostatní dražitele, věřitele a zejména dlužníka

26:00 Co je to příhoz a co podání

26:30 Jaké mají možnosti lidé, kteří omylem učinili chybný příhoz

29:10 Tlačítkem “přihodit o minimální příhoz” se můžete vyvarovat chybným příhozům

29:20 Jaké další námitky lze vznést po elektronické dražbě

30:00 Dražební jistota složená na poslední chvíli a “nepřipuštění” k elektronické dražbě

32:10 Předkupní právo spolumajitele v rámci dražby

33:10 V případě veřejných dražeb má spoluvlastník vyšší prioritu než smluvní předkupní právo

33:30 V případě více spoluvlastníků má vyšší prioritu spoluvlastník s větším podílem

34:00 U exekutorských dražeb mohou exekutoři tuto prioritu také přisuzovat, ale není to závazné

36:20 Dnes se odročuje zhruba 30% dražeb

38:15 V prvním kole dražby se prodá zhruba 85-90% nemovitostí

39:25 Dražby v rámci exekucí, kdy dojde k doplacení exekuce

40:25 Vyplacení dluhů vykoupením nemovitosti je přínosné jak pro dlužníka tak pro investora

41:15 Pohled do budoucnosti. Jaká je situace na poli dobrovolných dražeb?

Sdílejte článek na sociálních sítích
 
 
  

Bez komentářů.

Napište komentář

Menu
ADOL
Přihlášení