Statistiky dražeb za leden 2018 v České republice

Jak vlastně vypadá statistika dražeb v České republice? Víte kolik bylo v lednu u nás dražeb, kolik nemovitostí se vydražilo, jaké byly ceny vydražených nemovitostí v poměru k odhadním cenám?  Exekutorská komora většinu zajímavých informací nezveřejňuje - možná že je ani nemá. Navíc exekutoři nejsou jediní, kdo u nás dražby nebo aukce pořádají. Máme zde soudy, finanční úřady, soukromé společnosti atd.

“Co člověk musí, rád udělá” říká moje maminka. Většinou toto “rčení” používám i já v momentě, když se mi do něčeho nechce. Často v případech kdy dělám něco poprvé. A já jsem se po mém minulém článku na téma cenových map rozhodl, že se pořádně podívám na statistiku dražeb. Když jsme přece jediní v republice, kdo taková data má, je obrovská škoda se o ně nepodělit s ostatními.

Rád bych předně uvedl, že se nejedná o cenovou mapu dražeb, kterou již roky odmítám zpracovávat s tím, že k ní nemáme dostatek dat. Stanovit totiž úspěšnost dražeb nebo cenu pro určitou lokalitu, když se v ní vydraží za rok 20 různých nemovitostí… to ztrácí smysl. Vyšel by z toho spíše jen nepřesný blábol. Statistiky jsou ale něco jiného. Zobrazují fakta a přitom nepředvídají (nedefinují) další možný vývoj cen v regionech apod. Možná spíše upozorní na určité trendy nebo vady na trhu (např. podhodnocené odhady nemovitostí, ale nepředbíhejme).

Postup příprav

Nejprve jsem po vzoru mého minulého článku začal shánět ta správná data. V systému ADOLu jich máme dost. Předchůdce “Monitor dražeb” vznikl v roce 2013, ale je pravdou, že výsledky dražeb sledujeme jen poslední rok. Kde začít? Co hledat? Jaké statistiky by zajímaly mě samotného? Řekl jsem si, že se podrobně podívám na leden 2018 a pokusím se z výsledků sestavit jakousi “Tiskovou zprávu o trhu dražeb”.

I u nás máme chyby. Ale je pravda, že pokud bylo v lednu 1.426 vyhlášených dražeb, tak chyb bylo asi kolem 20. Takže jsem několik hodin analyzoval a čistil data. Někde chyběl výsledek dražby, některé dražby neměly po exportu do MS Excel správně zadány kraje. Velkou neplechu mi dělaly dražby, které v lednu začaly, ale dosud neskončily.

Následně jsem začal zpracovávat první grafy a tabulky. Nejprve za celou republiku a následně za jednotlivé regiony. I když máme nemovitosti a dražby evidovány dle okresů a obcí, rozhodl jsem se pro nejnižší územní jednotku na úrovni kraje.

Kromě nařízených dražeb bylo mým cílem se zaměřit na výsledky dražeb a to jak podle regionů tak i podle jednotlivých kategorií nemovitostí (domy, byty, pozemky atd.)

Zajímavé statistiky z České republiky

Nejdříve se pojďme podívat za souhrnná data z celé země.

Celkový počet dražeb leden 2018

V lednu 2018 bylo dle našich záznamů nařízeno 1.426 dražeb a aukcí v rámci celé ČR. Více jak 90% z nich bylo elektronických.

Počet dražeb leden 2018

Graf fyzických a elektronických dražeb v ČR

Hodnota majetku v dražbách nemovitostí v ČR

Ještě zajímavější byl objem peněz, který se v dražbách “točí”. Následující tabulka ukazuje objem všech dražeb a to v odhadních cenách i ve vyvolávacích cenách. Je tedy zřejmé, že v lednu 2018 byl součet odhadních cen nemovitostí v dražbách 1,538 mld. Kč.

Vyvolávací a odhadní ceny v CR

Statistiky dražeb v regionech

Počty dražeb dle krajů

Ve kterých krajích se dražilo nejvíce nemovitostí vidíte z následujícího grafu. Přesná čísla v tuto chvíli nejsou tak důležitá, takže případné číselné hodnoty najdete v Tiskové zprávě na konci článku.

Počty dražeb dle krajů leden 2018

Poměr odhadních a vyvolávacích cen

Jaký je poměr mezi vyvolávacími a odhadními cenami všech dražeb a aukcí v jednotlivých regionech vidíte na dalším grafu a v tabulce. Ve 3 krajích je patrné, že tento poměr nedosahuje ani 60% odhadních cen. Proč tedy většina investorů sleduje Prahu, kde je toto procento mnohem vyšší?

Poměr odhad vs vyvolávací ceny dle krajů

Tab poměr odhad a vyvolávací ceny kraje

Výsledky dražeb

Nejzajímavější jsou asi samotné výsledky dražeb. Ty bohužel nejsme schopni zjistit vždy, protože např. u fyzických exekutorských dražeb se výsledek nedozvíte. Nicméně úspěšnost získání výsledků je mezi 85-90%.

Výsledky dle stavu

Výsledky dražeb tabulka ADOL

výsledky dražeb graf

Výsledky v regionech

Z předchozí tabulky je zřejmé, že se v lednu 2018 vydražilo těsně nad 50% všech vyhlášených a skončených dražeb (stav k 15.2.)  - konkrétně 706 nemovitostí. Poslední tabulka ukazuje poměr odhadních a koncových cen v krajích.

Vydraženo dle krajů

POZOR: Nemyslete si, že každý byt v dražbě je prodán v Praze za 173% odhadní ceny. Zde je právě ukázka toho, jak přesné jsou odhadní ceny nemovitostí, ze kterých se stanovují vyvolávací ceny pro dražby. Resp. jak mohou být podhodnocené, aby se na dražbu přilákalo co nejvíce zájemců. O tom ale zase někdy příště…

Celá první Tisková zpráva o stavu dražeb v České republice je ke stažení zde...

Ty další najdete od příštího měsíce na stránce: www.adol.cz/o-nas/tiskove-zpravy

Sdílejte článek na sociálních sítích
 
 
  

Bez komentářů.

Napište komentář

Menu
ADOL
Přihlášení