Registrace na elektronickou dražbu

V minulém článku jsem psal o tom, jakých chyb se nejčastěji dopouštíme při registraci na elektronickou dražbu (článek: 5 nejčastějších chyb při registraci). Slíbil jsem, že se k tématu vrátím v samostatném článku. Podívejme se tedy na to, jak správně u registrace postupovat. U většiny dražebních portálů jste schopni celý proces zvládnout i během několika minut/hodin.

2 kroky registrace na dražbu

 

U elektronických dražeb je přesnější, když postup „registrace na dražbu“ rozdělíme na 2 dílčí kroky: registrace na dražebním portálu a přihlášení na dražbu.

1) Registrace na dražebním portálu

Fakticky se nejprve registrujete jako osoba proto, abyste se mohli dražeb vůbec účastnit. Sdělíte své osobní a kontaktní údaje, uvedete zda budete vystupovat jako právnická nebo fyzická osoba a ověříte svoji totožnost. Případně doložíte další dokumenty.

2) Přihlášení na dražbu

Jste-li řádně registrováni, můžete se již přihlásit na jakoukoli dražbu, kterou na daném portále najdete. K účasti pak již stačí jen složit dražební jistotu.

Registrujete-li se na portálu, který realizuje dražby pro více exekutorů (okdrazby.cz, exdrazby.cz, drazby-exekutori.cz), stačí Vám registrací projít jedenkrát. Pak se můžete již hlásit na jakoukoliv dražbu bez nutnosti celý proces opakovat. Každý exekutor/dražebník  má na portálu vaše dokumenty k dispozici. To samozřejmě ušetří spoustu času a papírování.

Pozn.: Většina dražeb v České republice je pořádána Exekutory (nedobrovolné dražby), proto často místo „dražebník“ používám označení „exekutor“. Jedná-li se o aukci a aukční portály, postupy jsou obdobné.

ad 1) Registrace na dražebním portálu

Úspěšná registrace obnáší 3 jednotlivé kroky:

-       vyplnění registračního formuláře

-       ověření podpisu

-       doručení potřebných dokumentů dražebníkovi

Vyplnění registračního formuláře

Registrační formulář fyzické osoby
Registrační formulář právnické osoby

Na obrázcích vidíte typické registrační formuláře pro fyzické a právnické osoby (použit vzor z www.drazby-exekutori.cz). Po jeho vyplnění budete většinou vyzváni k vytvoření přihlašovacího jména a hesla. Případně vám jej vygeneruje automaticky portál. Nenechte se zmást, tímto registrace pouze začíná.

Některé portály následně přenesou vyplněné údaje do Registračního formuláře (klasický formát A4), jinde si musíte stáhnout prázdný vzor ve Wordu nebo v PDF a znovu vyplnit. Jak vypadá takový správně vyplněný formulář (právnická osoba), se můžete podívat na následující ukázce (kliknutím zvětšíte obrázek).

Ukázka vyplnění formuláře firma exdrazby
Registrace více dražitelů

Jak se registrují manželé, nesezdaní partneři nebo sourozenci? Jak se registrovat správně, jsou-li ve firmě 2 jednatelé?

Někdy je možné, že se registruje jeden z manželů a doloží čestné prohlášení druhého z manželů. Stejný postup může být u společnosti, kde figurují 2 jednatelé. V tomto případě dá druhý z jednatelů plnou moc tomu, který se registroval.

Při zastupování uživatelů ADOLu na dražbách si vystačíme s tím, že v rámci registračního formuláře okopírujeme část s osobními údaji (vložíme tedy 2x pod sebe) a vyplníme 1 formulář pro obě osoby. Na závěr dokumentu je pak dobré přidat řádek pro podpis druhé osoby.

Ověření podpisu

Prokázání totožnosti se provádí běžně ověřeným podpisem na Registračním formuláři. Ten nejjednodušší způsob, který každého asi napadá, je návštěva Czechpointu nebo Městského úřadu, kde provedete klasické ověření podpisu.

Existuje ale i další varianta a tou je využití elektronického podpisu. Mnoho firem a dnes i fyzických osob používá tzv. osobní nebo firemní certifikát, kterým můžete taktéž dokument sami tzv. „podepsat“. Nejlépe je vyplnit daný formulář v počítači a při ukládání do PDF zvolit „elektronicky podepsat“. Tento dokument pak již stačí dodat dražebníkovi elektronicky.

Doručení dokumentů dražebníkovi

V případě elektronických portálů doporučuji nahrát dané dokumenty do vašeho profilu a nezasílat vše přímo exekutorům. Pošlete-li dokumenty přímo, musíte v případě další dražby na stejném portále, ale u jiného exekutora, posílat znovu. Pokud je nahrajete na portál, exekutoři se k nim dostanou.

Způsobů doručení je několik:

-       osobní doručení exekutorovi (vyžaduje často zbytečné cestování)

-       zaslání ověřených dokumentů poštou exekutorovi (dražebníkovi)

-       zaslání např. emailem elektronicky podepsaných dokumentů (os. nebo firemním certifikátem)

-       datovou schránkou (nutná elektronická konverze ověřených dokumentů)

-       nahráním do profilu (nutná elektronická konverze ověřených dokumentů)

Co je elektronická konverze?

 Jedná se vlastně o obecné převedení jakéhokoliv dokumentu do elektronické podoby osobou, která k tomu má oprávnění a „úřední“ elektronický podpis. Jak udělat elektronickou konverzi?

S vyplněným formulářem a dalšími dokumenty se dostavíte např. na poštu, která nabízí službu Czechpoint. Nejprve požádáte o ověření podpisu a následně o elektronickou konverzi. Úřednice ověří podpis, naskenuje dokument a přiloží k němu svoji „doložku“ (viz. obrázek - kliknutím zvětšíte).

Ověřovací doložka elektronická konverze

Takto podepsaný a naskenovaný dokument Vám buď nahrají na USB disk nebo uloží do tzv. úschovny (www.czechpoint.cz/uschovna). V tom případě dostanete vytištěný dokument s odkazem, kde si dokument můžete stáhnout a hesla k jeho vyzvednutí (viz. obrázek - kliknutím zvětšíte).

El. konverze - úschovna

Přílohy nutné k registraci

Jaké jsou nejčastější požadované přílohy k registraci?

Výpis z obchodního rejstříku

Pokud je dražitelem společnost, je vyžadován výpis z obchodního rejstříku. Také originál nebo ověřený a elektronicky konvertovaný. POZOR Většinou je akceptován výpis, který není starší 3 měsíců. Proto je nutné hlídat i stáří nahraného výpisu.  Některé portály ale akceptují i stáří do 6 měsíců.

Plná moc

Pokud se fyzická osoba nemůže registrovat sama nebo za společnost provádí registraci někdo jiný než jednatel společnosti, musí se doložit plná moc.

 Nezapomeňte, že ten kdo plnou moc dává, na ni musí úředně ověřit podpis. Většinou také nestačí obecná plná moc. To nemají exekutoři rádi. Plná moc by ideálně měla zplnomocňovat danou osobu k registraci na dražebním portálu XY, k registraci na dražbu AB, která se koná dne XX apod. Zkrátka čím konkrétnější, tím lepší...

Ad 2) Přihlášení na dražbu

Pokud jste předchozí kroky splnili, již nic nebrání tomu, abyste se „přihlásili“ na dražbu. To provedete tak, že si na dražebním portálu najdete dražbu, o kterou máte zájem, a kliknete na „Přihlásit“. Musíte být samozřejmě přihlášeni svými přihlašovacími údaji.

O tom, že dokumenty jsou v pořádku vyplněné a exekutor (dražebník) schválil vaši účast na dražbě jste většinou informováni emailem. Pokud ne, sledujte svůj profil na dražebním portálu. Běžná praxe je vyobrazení „infografiky“ vyjadřující jaké kroky jste již splnili. Například takto...

Infografika splnění podmínek

 

Z obrázku je patrné, že zde již proběhlo i zaplacení dražební jistoty. O tom ale zase někdy příště....

Sdílejte článek na sociálních sítích
 
 
  

Bez komentářů.

Napište komentář

Menu
ADOL
Přihlášení