Katastr nemovitostí: Dálkový přístup a Webové služby dálkového přístupu pro investory

 

Myslíte-li to s investicemi do nemovitostí vážně a nevyužíváte ještě tyto veřejné služby, tak se připravujete o čas a o peníze. Dálkový přístup (DP) a Webové služby dálkového přístupu (WSDP) poskytuje přímo Katastr nemovitostí. A je to obrovská studnice informací o nemovitostech, bez kterých se žádný skutečný investor neobejde. Možná jste si mysleli, že vám stačí k práci bezplatná služba Nahlížení do Katastru nemovitostí, kterou najdete na nahlizenidokn.cuzk.cz. Podle mě se mýlíte. Dnes si ukážeme, k čemu tyto 2 služby slouží, jaké informace poskytují, jaké jsou mezi nimi rozdíly a jak na nich při práci s aplikací ADOL klienti šetří tisíce korun měsíčně.Jak si vybrat tu správnou službu

Zjednodušeně lze říci, že se jedná o určité úrovně využití dat z Katastru. Pokud si občas chcete zjistit nebo ověřit základní informace o nemovitostech a o vlastnících, stačí vám Nahlížení do Katastru. Pokud ale chcete nemovitost koupit nebo zprostředkováváte její prodej/nákup, neobejdete se bez originálního výpisu z Katastru nemovitostí tzv. listu vlastnictví. Ten totiž obsahuje mnohem více informací, které jsou důležité. Např. o věcných břemenech, zástavách, exekucích apod. Pak buď musíte navštívit Katastr osobně, využít službu Czechpoint nebo lze efektivně využít službu Dálkového přístupu.

Dálkový přístup vám poskytne stejný výstup, jako byste získali u prvních dvou možností, ale z pohodlí domova, kanceláře nebo přímo z terénu. Výpis získáte s elektronickým podpisem (razítkem) Katastru a můžete jej formálně dále využívat třeba pro potřeby banky nebo právníka. WSDP je za mě nejvyšší  forma přístupu a slouží k automatizovanému přístupu k informacím. Sice k tomu potřebujete nějakou externí platformu, ale pak dokážete informace získávat automatizovaně, ve větším množství a hlavně levněji. Pojďme se podívat detailněji na jednotlivé varianty.

Nahlížení do Katastru nemovitostí

Veřejné nahlížení do Katastru nemovitostí slouží skutečně pro širokou veřejnost, jak pro tu laickou, tak i pro profesionály. Pokud nějakou nemovitost hledám a chci si rychle zjistit vlastníka nebo třeba výměry pozemků, používám tento přístup také. Je to za mě nejrychlejší cesta k tomu, jak najít rychle třeba správné číslo listu vlastnictví (LV), se kterým pak následně pracuji. Tento postup často využívám u bytových jednotek. Vlastníci často detailní informace neznají. Většinou vám řeknou jen adresu nemovitosti. Podle této adresy si zjistím na jakém LV je zapsaný bytový dům, ale číslo listu vlastnictví bytu si zjistím tak, že si projdu jednotlivé byty a hledám dotyčného vlastníka.

Z nahlížení získáte ale jen základní informace například o nemovitosti, o vlastnících a jejich podílu na nemovitosti, o velikosti a druhu pozemků, o počtu bytů v bytovém domě. Můžete zde i získat informaci o probíhajících řízení, které se k nemovitosti váží nebo o právních “vadách”. Tím myslím fakt, že na nemovitosti vázne zástavní právo, věcné břemeno nebo že jsou nemovitosti zatíženy exekucemi. Ale bez dalšího detailu. K tomu již potřebujete výpis z katastru nemovitostí, nebo-li list vlastnictví.

K využívání Nahlížení do katastru nepotřebujete navíc žádnou registraci, jen bude nutné vyplňovat při každém dotazu bezpečnostní kód “Captchu”. To lze obejít buď přihlášením přes bankovní identitu nebo třeba právě pomocí dálkového přístupu.

Dálkový přístup (DP)

Jak jsem již zmiňoval, výpis z Katastru nemovitostí můžete získat přímo na Katastru nebo třeba na Czechpointu, případně u notáře. Ale to vyžaduje osobní návštěvu, která celý proces zdrží a často tím i prodraží. Prostřednictvím dálkového přístupu ale můžete získat list vlastnictví během několika minut. Zde ale musím upozornit, že vícestránkový výpis z Katastru pořídíte na Katastru levněji. Výpis na Katastru stojí běžně 100,- Kč, ale prostřednictvím dálkového přístupu stojí takový výpis 50,- Kč za každou stranu. Při takovém výpise (LV) bytového domu nebo pokud vlastník vlastní velký počet nemovitostí, se může takový výpis prodražit. Pak už je na vašem rozhodnutí jak moc a jak rychle výpis potřebujete.

Tím ale výhody dálkového přístup nekončí. Jsou zde mnohem zajímavější funkce, které investoři, makléři i právníci běžně využívají. Já například využívám služby “Evidence práv pro osobu”, která mi vyjede všechny vztahy k nemovitostem určité osoby, ať už fyzické nebo právnické. Tím si mohu například zjistit, na jaké nemovitosti má daná osoba zástavu apod.

Často také využívám “Přehled vlastnictví s nemovitostmi”. Tato sestava mi ukáže, co daná osoba vlastní napříč celou republikou a díky mapám v ADOLu si takové nemovitosti přímo mohu zobrazit v mapě. Když nic jiného, lze tuto službu využít na konci roku třeba pro přípravu daně z nemovitostí. Pak lze pomocí DP samozřejmě získávat i cenové údaje nebo nabývací tituly k nemovitostem ze sbírky listin.

K dálkovému přístupu již ale potřebujete registraci na ČÚZK, která je nicméně velice jednoduchá. Návod najdete zde na našem Youtube kanále. Přikládám i žádost o dálkový přístup ke stažení. Na sestavy, které si přes dálkový přístup zakoupíte, vám pak chodí pravidelně faktury.

POZOR: Katastr nemovitostí zřídil pro registraci aplikaci, která vám usnadní získání jak DP, tak i WSDP. Odkaz je zde: https://zadosti.cuzk.cz/zadostdp

Webové služby dálkového přístupu (WSDP)

Služba WSDP je určena pro strojové zpracování údajů z Katastru nemovitostí a výstupy, které z ní získáte jsou jen “strojově čitelné”. Data se získávají například ve formátu XML, ze kterých toho sami moc nevyčtete. Nicméně jde o stejná data, jaká najdete pod dálkovým přístupem. Stejně jako Dálkový přístup, vyžaduje i WSDP přístup vlastní registraci na ČÚZK (žádost ke stažení zde).

POZOR: Katastr nemovitostí zřídil pro registraci aplikaci, která vám usnadní získání jak DP, tak i WSDP. Odkaz je zde: https://zadosti.cuzk.cz/zadostdp

Po registraci získáte přístupové údaje k dané službě. Tento přístup využije vaše IT oddělení k napojení do vašeho interního systému nebo si přístupové jméno a heslo vložíte do aplikace třetích stran. Například do ADOLu. Většina klientů totiž žádné IT oddělení ani vlastní systém nemá.

V ADOLu služba funguje tak, že si prostřednictvím aplikace objednáte nějaký výstup (třeba list vlastnictví, evidenci práv pro osobu apod.) a my prostřednictvím vašich přístupů získáme data z Katastru a sestavíme vám požadovaný výstup nebo zobrazíme data v mapě. Data zaplatíte přímo Katastru při vyúčtování třeba 1x za měsíc a ADOLu zaplatíte max. pár desítek korun za využívání služby. Největší výhodou pak je, že strojově čitelná data se Katastru platí za jednotku a ne podle stránek. Takže třeba za 20ti stránkový výpis z Katastru nezaplatíte 20 x 50,- Kč, ale za data zaplatíte Katastru 100,- Kč a ADOLu třeba 50,- Kč. Celkem tedy 150,- Kč a úspora tak činí 850,- Kč.

Navíc můžete přístupy k WSDP službě Katastru použít i v jiných aplikacích, například v Cemapu pro práci s cenovými mapami apod.

Takovéto nastavení postupů vyžaduje Český úřad zeměměřičský a katastrální kvůli tomu, aby si data pořizoval přímo klient, který je potřebuje a to prostřednictvím vlastního přístupu. Služby třetích stran, jako například ADOL, jsou pak služby, které vám tato data pomáhají získávat a pracovat s nimi v nějaké užitečné formě. Například vizualizací v mapách apod.

Rekapitulace

 

“Nahlížení do KN” je tedy dobrá varianta pro občasné hledání informací na Katastru nemovitostí, ale pro profesionály se určitě vyplatí Dálkový přístup. Pokud chcete získávat data z Katastru častěji, ve větším množství a levněji, určitě byste měli zvážit službu Webové služby dálkového přístupu. Budete mít sice 2 velmi podobné účty u Katastru, ale ten první budete využívat vy osobně a WSDP přístup poslouží počítači pro získávání strojových dat.

Sdílejte článek na sociálních sítích
 
 
  

Bez komentářů.

Napište komentář

Menu
ADOL
Přihlášení