Kdy mi už vrátí ty peníze?

Jak je to s vrácením dražební jistoty? Proč po dražbě někdo dostane peníze zpět hned, jiný musí čekat a někomu nepřijdou vůbec? Jde o téma, na které se mě v poslední době ptalo hodně lidí. Podívejme se na problematiku komplexně.

Možná někteří postřehli, že se snažím v posledních článcích pečlivěji rozdělovat různé typy dražeb/aukcí. Obecně platí pro všechny stejná logika - cílem je zpeněžit nějaký nemovitý majetek. V některých věcech se ale od sebe dražby dle zákona o dražbách, exekutorské dražby a dražby finančních úřadů liší. Někdy jsou to drobnosti, ale pokud je rozdíl podstatný, snažím se právě na tyto rozdíly upozornit.

Dražební jistota

Dražební jistota je vyžadována u většiny dnes pořádaných dražeb a aukcí. Jde o částku, která má sloužit k pokrytí nákladů na pořádání dražby. Její výše je různá a odvíjí se od ceny dražené nemovitosti. Obvykle je stanovena v rozmezí 50-300.000,- Kč. Více jsem také psal v článku Jak je drahé zmařit dražbu.

Lhůty vrácení dražební jistoty

Bohužel zákony většinou deklarují lhůtu na vrácení dražební jistoty velmi vágně. Navíc nikde není stanovena žádná sankce nebo postih pro dražebníky, když tuto lhůtu neúměrně prodlužují. Zdá se, že důvodů může být hned několik. Někdy jde o špatně nastavené procesy nebo má na to dražebník "málo lidí". Často mohou být ale motivem i úroky, které dražebníkovi nabíhají po dobu, co leží peníze na účtech.

Jaké jsou tedy rozdíly...

Exekuční / exekutorské dražby

Občanský soudní řád (OSŘ) říká v §336j, že: “Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení dražebního jednání; jestliže však podali proti příklepu námitky, vrátí se jim po právní moci usnesení o příklepu.

Dražby dle zákona o dražbách

Dobrovolné a nedobrovolné dražby, konané dle Zákona o dražbách č. 26/2000 Sb., mají v §16 odstavce 1) uvedeno: “Dražební jistotu....vrátí dražebník účastníkovi dražby…. bez zbytečného odkladu po skončení dražby.

Jak vidíte, oba případy jsou téměř podobně neurčité...

Dražby finančních úřadů

Draží-li nemovitost finanční úřad, je přeci jen nějaká lhůta stanovena. Ta je nicméně tak dlouhá, že v této lhůtě přijdou většinou peníze i v ostatních případech. Dražby finančního úřadu se řídí Zákonem č. zákon 280/2009 Sb. (daňový řád). V §224 je uvedeno, že: “Osobě, které nebyl příklep udělen, správce daně uhrazenou dražební jistotu vrátí do 30 dnů ode dne ukončení dražby. V případě, že dražitelé podali proti rozhodnutí o udělení příklepu odvolání, vrátí jim správce daně dražební jistotu do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o odvolání.

Kdy mi peníze vrátí a kdy ne

Jak je možné, že někdy nedostanete po dražbě peníze zpět? Typickým případem je okamžik, kdy jste dražbu vyhráli. V tom případě se totiž dražební jistota započítává na úhradu ceny dosažené vydražením a dražebník vám ji tedy nevrátí.

Druhým příkladem je moment, kdy dražebník neví “jak” vám peníze vrátit. Třeba jste se účastnili dražby a peníze jste složili přímo na účet dražebníka v bance. Zde pak logicky dražebník nemá číslo účtu, na které by peníze vrátil. POZOR V tomto konkrétním případě je nutné požádat dražebníka písemně (datovkou nebo žádostí s ověřeným podpisem) o vrácení jistoty a sdělit mu příslušné číslo účtu.

Jak mi peníze vrátí

Způsob vrácení dražební jistoty většinou souvisí s tím, jak se dražební jistota skládala. Tedy pro přehlednost uvádím varianty složení jistoty a s tím související obvyklý způsob jejího vrácení. Příklady:

  1. Fyzická dražba, složeno v hotovosti - jistota vrácena v hotovosti ihned po skončení dražby
  2. Fyzická dražba, složeno na účet - jistota vrácena převodem po sdělení čísla účtu
  3. Fyzická dražba, složeno převodem - automaticky vráceno na stejné číslo účtu
  4. Elektronická dražba, složeno převodem - automaticky vráceno na stejné číslo účtu
  5. Elektronická dražba, složeno na účet - jistota vrácena převodem po sdělení čísla účtu nebo POZOR vráceno automaticky na číslo účtu uvedené v registračním formuláři na dražbu, kde je číslo účtu často vyžadováno, právě pro tyto účely.

Tak přeji hodně štěstí na dražbách a hlídejte si vrácení dražební jistoty. Tyto peníze by vám určitě v rozpočtu chyběly...

Sdílejte článek na sociálních sítích
 
 
  

Comments are closed.

Menu
ADOL
Přihlášení