Červená, modrá, zelená – jsou pruhované obálky hrozbou?

Leknete se, když u dveří stojí pošťačka s obálkou s červeným, modrým nebo zeleným pruhem? A co když máte takové oznámení ve schránce? Říkáte si: „Co jsem zase provedl/a?“. V dnešním článku přináším přehled o tom, co která obálka znamená, od koho asi je a co v ní můžete čekat. Také se dozvíte, že pruhované obálky s barevným pruhem můžete využít i vy a možná zvýšit šanci na její doručení.

Stejně jako jiná témata i to dnešní vychází z dennodenní praxe mé, mých příbuzných, známých a kamarádů. V současné době pomáhám řešit případ neoprávněného užívání pozemku, kde se majitel snaží zbavit „člověka“, který pozemek užívá bez nájemní smlouvy a z pozemku se snaží udělat skládku nepotřebných věcí. Řešíme zde právě otázku zasílání výzev k vyklizení, nepřebírání dopisů, dodejek, prokazování převzetí atd. O této kauze bude některý z příštích článků, až se celý případ uzavře…

Dopis s pruhem

Dopis s pruhem nutně neznamená, že je odeslán státním úředníkem. Je to jednoduše jen speciální druh obálky s doručenkou, kde barva pruhu jasně definuje, jak s obálkou bude nakládáno. Doručenka je potvrzení, které dostane odesílatel zpět po převzetí a tím přesně ví, že zásilka byla doručena, kdy a komu.

Takovou obálku si můžete zakoupit a někomu poslat i vy. Některé společnosti možnost zasílání obálek s barevným pruhem již objevili. Využívají pak takové obálky ke zvýšení šance na doručení. Ne vždy jsou totiž adresáti ze zpráv v dopisech nadšeni a někdy se před nimi schovávají

Obálka s červeným pruhem

Ta by vás mohla vystrašit oprávněně. Může se totiž jednat o vzniklé závazky, předvolání na policii či upozornění správy sociálního zabezpečení. Zásilka s červeným pruhem bude dodána pouze adresátovi. K převzetí této zásilky nelze udělit plnou moc. Adresát dodejku podepíše a ta se pošle zpět odesílateli.

Obálka se zeleným pruhem

Obálky se zeleným pruhem používá veřejná správa - např. soud pro zasílání soudních výzev, platebních rozkazů, při nařízení exekuce nebo v rámci předvolání k soudnímu jednání. Může ji také zaslat policie. Všechny zásilky jsou zasílány doporučeně s dodejkou. I když bude obálka se zeleným pruhem po určité lhůtě pouze vhozena do schránky, považuje se 11. den za doručenou (o fikci doručení dále v článku).

Obálka s modrým pruhem

Obálky s modrým pruhem používají orgány veřejné správykatastrální úřady, finanční úřady, ministerstva, soudy apod.  Jde o informační psaní, které nebývá tak důležité. Převzít ho může i určený zmocněnec – manžel či manželka, rodiče, děti nebo třeba soused. Při převzetí je třeba podepsat dodejku, která je zpětně zaslána odesílateli. Na obálku lze ručně dopsat “Do vlastních rukou”, pak se chová jako obálka s červeným pruhem.

Obálka s fialovým pruhem

Obálka s fialovým pruhem je vyhrazena pro službu DINO – dluhové inkaso obyvatelstva. Jednoduše řečeno to znamená, že někde dlužíte. V dopise zpravidla zasílaném “do vlastních rukou” naleznete informace o dluhu a věřiteli. Uhradit dluh nebo si domluvit splátkový kalendář můžete přímo na poště. Úhrada dluhu přes službu DINO by měla být vždy výhodnější než řešení závazků přes exekutora. Psaní s fialovým pruhem zasílá vždy Česká pošta, věřitelem, který po vás vymáhá dluh, může být kdokoliv.

Obálka se žlutým pruhem

Obálka se žlutým pruhem slouží k zasílání přístupových údajů do informačního systému datových schránek pro právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku nebo úřady. Na poště se můžete také setkat s označením „PIN zásilka“. Každá společnost je povinna mít datovou schránku zřízenou a stejně tak „datovky“ využívá mnoho fyzických osob. S touto obálkou jste se tedy již také asi setkali v praxi.

Obálka bez barevného pruhu

Pokud někdo využije obálku bez barevného pruhu a dopíše na ní určitý „druh služby“, chová se pak takové psaní jako obálka s barevný pruhem. I toto může být někdy použito jako „finta“ na adresáta.

Fikce doručení

Při korespondenci s úřady se doručování písemností řídí jasnými pravidly Správního řádu tj. zákonem č. 500/2004 Sb. Platí zde obecný předpoklad zvaný „fikce doručení“. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že si ji osobně nepřevezmete. V praxi to znamená, že pokud vás listonoš nezastihne doma, zanechá vám ve schránce výzvu k vyzvednutí úředního dopisu. Když na ni nereagujete (ať už úmyslně, nebo nechtěně), po 10 dnech vám ji doručovatel vhodí do schránky a tímto okamžikem se považuje za řádně doručenou. Je-li to zásilka z Finančního úřadu, počítá se doručení 15. dnem.

Jaké pruhy můžete použít?

Obálku s červeným, modrým a zeleným pruhem si může koupit kdokoliv. Pokud skutečně potřebujete zvýšit šanci na doručení vašeho dopisu, zkuste obálku s barevným pruhem.

Pokud ale budete řešit prokazování doručení písemností v rámci určitého předžalobního nebo již soudního sporu, určitě se poraďte s právníkem. Někdy se totiž může adresát bránit, že dopis převzít nemohl a zde jsem zjistil, že velice závisí na druhu sporu, který se řeší...

Pojďme tedy udělat korespondenci barevnější ...

Sdílejte článek na sociálních sítích
 
 
  

2 Reakce

  1. Dobrý den, mám dotaz. Notářským usnesením bylo rozhodnuto, že mi má moje sestra zaplatit určitý finanční obnos. Písemné sdělení ji chci poslat poštou. Můžu použít obálku s modrým pruhem ? Děkuji za odpověď. Brandová
    • Pavel Tomek
      Dobrý den, psal jsem článek již dávno, ale pokud si pamatuji, tak modrý můžete použít. Důležitá je ale v každém případě dodejka. Případně zkuste požádat notáře, aby ten dopis odeslal on, ať na obálce nevidí sestra Vás jako odesílatelku, což by ji mohlo vést k tomu, že to nepřevezme.-) Pavel T.

Napište komentář

Menu
ADOL
Přihlášení