GDPR – implementace v ADOLu

V ADOLU jsme implementovali mnoho změn, které vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále GDPR). Toto nařízení je platné od 25.5.2018.

Smyslem všech novinek a změn bylo:

- zabezpečit na maximum osobní údaje, které evidujeme o svých uživatelích (tedy o Vás)

- zabezpečit řádně osobní údaje a další informace, které si v naší aplikaci evidujete Vy sami

- nastavit řádně procesy ve firmě ve vztahu k požadavkům ze strany GDPR

- zajistit řádné zpracování souhlasů pro potřeby marketingu, oprávněných zájmů, zákonných zájmů atd.

Kdo je správce osobních údajů?

Abychom Vám mohli i nadále poskytovat služby v rozsahu jako dosud, museli jsme upravit pozici Vás uživatelů a ADOLu z pohledu GDPR. Od 24.5.18 jsou naši uživatelé správci osobních údajů, kteří odpovídají za informace a údaje zpracovávané ve svých uživatelských účtech.

Uživatel se může svobodně rozhodnout, zda bude chtít zpracovávat osobní údaje či nikoliv.

Kým je ADOL z pohledu GDPR?

ADOL je provozovatelem aplikace, která mimo jiné umožňuje uživatelům získávat údaje z veřejných databází a z pohledu GDPR je tedy zpracovatelem osobních údajů

Nová hesla

V rámci zvýšení zabezpečení osobních údajů, za které je zodpovědný každý správce i zpracovatel, jsme přistoupili k tomu, že si každý uživatel naší aplikace musí nastavit nově vlastní heslo. Původní hesla byla nedostatečná, ale logika se tvořila v době, kdy se žádné osobní údaje v aplikaci nezpracovávaly.

Setkáte se tedy s touto výzvou

Nové heslo ADOL

Pokud nově zapomenete své heslo, nepomůžeme Vám. My jej také neznáme. Jediným řešením je požádat nás o zaslání emailu s odkazem na vygenerování nového hesla nebo si o tento email můžete požádat při přihlášení kliknutím na “Zapomenuté heslo”.

Poučení o nových obchodních podmínkách

Z důvodu těchto výše uvedených změn jsme také upravili Všeobecné obchodní podmínky, jejichž aktuální znění najdete zde… nebo na stránkách www.adol.cz dole v zápatí. Uživatelé, kteří jsou našimi aktivními uživateli, budou na nové podmínky upozorněni po přihlášení a podmínkou používání aplikace bude jejich odsouhlasení.

Nové VOP ADOL 24.5.18

Nastavení GDPR souhlasů v aplikaci

Nově se uživatel může rozhodnout, zda bude chtít být Správcem osobních údajů nebo bude aplikaci využívat čistě bez zpracování osobních údajů. Osobní údaje se mohou nacházet v Monitoringu soukromé inzerce, v dražbách, exekucích atd. Jsou to jména, adresy nebo informace o vlastněných nemovitostech.

Každý uživatel si nyní může ve svém “Profilu” (na horní liště), v záložce “GDPR” nastavit zda si přeje, aby mu aplikace stahovala takové údaje/informace z internetu do jeho uživatelského účtu. Zaškrtávací pole říká systému, zda si přejete takové údaje zpracovávat (zaškrtnuto) nebo ne (odškrtnuto).

ADOL Profil nastavení GDPR souhlasů

Vaše rozhodnutí můžete v průběhu času i měnit, ale nezapomeňte, že nestažené údaje již nelze znovu získat a smazané údaje nelze obnovit. Údaje se na trvalo smažou. Pokud byste chtěli odstranit i historicky sesbírané osobní údaje, použijte červené tlačítko viz obrázek. POZOR ale na následky takového kroku, data nebudeme schopni obnovit. Nevíme totiž, zda jste v určitém období data získávali a ukládali či nikoliv a zpětně je již na internetu nenajdeme.

Nemáme přístup k Vašim datům

ADOL jako provozovatel aplikace nemá nově přístup k osobním údajům, poznámkám, připomínkám, k přílohám a k dalším, uživateli vloženým nebo jinak uvedeným informacím. V rámci zákaznické podpory jsme v ADOLu schopni ověřit spuštění služeb, existenci poznámek a připomínek (bez detailů), vidíme jednotlivé nemovitosti u dražeb, exekucí i insolvencí, ale bez dalších údajů.

Nevyžádané obchodní sdělení

Abychom splnili požadavky GDPR (dvoufázové ověření) a také předešli nařčení, že zasíláme nevyžádaná obchodní sdělení, upravili jsme systém pro nové uživatele. Každý uživatel, který se u nás sám nově zaregistruje nebo bude registrován našimi obchodníky, obdrží nejprve email s oznámením, že zpracováváme jeho osobní údaje. V emailu bude vyzván k potvrzení, že je vlastníkem dané emailové adresy a to kliknutím na uvedený odkaz.

Teprve po tomto potvrzení budou uživatelům doručeny informace o založení účtu, spuštění služeb apod.

Menu
ADOL
Přihlášení