Nové mapy od mapy.cz

Dnes ráno jsme nasadili do aplikace nové mapové podklady od Seznamu - tedy mapy.cz. Hlavními výhodami  jsou lepší mapové pokrytí v rámci Panoramy (u Google Maps označenováno jako StreetView) a dále transparentnější dohledávání nemovitostí v rámci map.

Pokud vám aplikace bude hlásit dnes chybu nebo narazíte na zvláštní zobrazení některých prvků, většinou postačí "refresh" prohlížeče např. pomocí klávesy "F5". Ve vašem PC se musí přehrát tzv. cache a tak je možné, že bude potřeba refresh provést až 5x.

Hlavní výhody

Při použití streetview od Google bylo výhodou, že "PIN" (barevná ikona) z naší aplikace, byl vidět v terénu na dané nemovitosti. Bohužel toto zobrazení bylo často zavádějící. Největším problémem bylo, pokud se např. pozemek nacházel 200 m od silnice a mezi tímto pozemkem a silnicí, odkud byl snímek streetview pořízen, stála jiná nemovitost. Pak se uživatel mohl domnívat, že jde o jinou nemovitost.

Mapové podklady Mapy.cz můžete používat standardně tak, že po kliknutí na tlačítko s nápisem "Panorama" v horní části mapy, se v mapě zobrazí červená síť cest, kde je možné tento pohled využít. Následně na obrazovce uvidíte vlevo v 1/4 obrazovky mapu kde se nacházíte spolu s modrým ukazatelem směru, kterým hledíte. V pravé části vidíte Panorama pohled, ve kterém se můžete pohybovat pomocí šipek, otáčet apod.

Ukázka mapy.cz

Díky tomuto způsobu zobrazení ihned uvidíte, zda se díváte na správnou nemovitost nebo zda se tato neskrývá v pozadí.

Lepší pokrytí

Další obrovskou výhodou je lepší pokrytí Panoramy v rámci regionů a obcí. Seznam.cz také v rámci zaměření na český trh častěji aktualizuje mapové podklady.

Na příkladech vidíte rozdíl v pokrytí Panoramy (Seznam) a Streetview (Google) na jedné z obcí.

Ukázka pokrytí Panoramy od Seznam.cz - Líbeznice

Ukázka pokrytí Panoramy od Seznam.cz - Líbeznice

Ukázka pokrytí Streetview od Google - Líbeznice

Ukázka pokrytí Streetview od Google - Líbeznice

Comments are closed.

Menu
ADOL
Přihlášení