ADOL Insolvence – vylepšené zobrazování zajímavých nemovitostí

Ve službě ADOL Insolvence jsme nově vylepšili zobrazování nemovitostí v mapách, zejména u dlužníků s větším množstvím nemovitostí v různých Katastrálních územích.

Uživatelé naší aplikace mohou prohlížet insolvence 2 způsoby. První z nich je podle insolvencí (na mapě jsou vidět oranžové PINy (barevné kolečko na mapě s textem nebo ikonou) s označením "INS", kde se v dané insolvenci dosud zobrazoval veškerý majetek daného dlužníka v rámci celého území, které má náš uživatel předplacené (viz. obrázek).

Insolvence shlukování dle insolvencí

ADOL Insolvence - shlukování dle insolvencí

Druhý způsob je tzv. zobrazování dle jednotlivých nemovitostí, kde se jednotlivé "shluky" s označneím "INS" rozpadnou na mapě na dílčí nemovitosti. Pak jsou vidět jedntlivé barevné PINy zobrazující domy, byty, pozemky, chaty, ostatní...

Insolvence zobrazování dle nemovitostí

ADOL Insolvence - zobrazování dle nemovitostí

Novinka

Výše popsaný způsob zobrazování dle insolvencí bohužel v řádkovém výpisu (viz. obrázek) svým způsobem skrýval nejzajímavější nemovitosti.

Příklad: byt, jehož součástí je ale často vlastnictví na společných částech domu a pozemcích, se v tomto výpisu objevil jako insolvence, kde je 50 spoluvlastníků nemovitosti (protože se zde propsaly vlastníci celého domu a pozemků). Proto pro investora nezajímavé a danou insolvence mohl přejít.

Nově: Insolvence z ukázkového příkladu, se jak na mapě tak v řádkovém výpisu, nově zobrazí jako 2 různé položky! Obě položky mají stejné číslo insolvence, nicméně se položky dělí podle samostatných listů vlastnictví (LV). Takže v první položce najdete "Byt s jedním vlastníkem" (investičně zajímavé) a ve druhé položce např. "Dům s ozemky se 13 vlastníky" (můžete označit jako nezajímavé).

Insolvence kvalitnější třídění nemovitostí

Tento způsob zobrazování velkého množství nemovitostí, umožňuje lepší vyhledávání jen těch nejzajímavějších nemovitostí.

Bez komentářů.

Napište komentář

Menu
ADOL
Přihlášení